Tới dự và chủ trì Lễ Khai giảng, có Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện; Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện.

Phát biểu Khai giảng, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa nêu rõ: Trong năm 2020 và 2021 vừa qua, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung, lĩnh vực giáo dục - đào tạo nói riêng, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện đã triển khai quyết liệt, triệt để các biện pháp thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch tốt, vừa huấn luyện, đào tạo tốt; linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phương pháp tổ chức huấn luyện phù hợp. Chủ động đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện - đào tạo; vận dụng phương pháp dạy học tích cực với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, tăng cường trao đổi, tương tác giữa giảng viên và học viên; đẩy mạnh thực hiện “3 thực chất”, gắn với “2 thiết thực”: “nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực”, do đó, chất lượng huấn luyện - đào tạo không ngừng được nâng lên.

 

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ buổi lễ, học viên được quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nội dung, chương trình khóa học. Theo đó, trong khóa học, học viên sẽ được nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam hiện nay; về xây dựng và quản lý nhà nước; công tác đối ngoại quốc phòng; công tác đảng, công tác chính trị; đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, học viên cũng được nghiên cứu về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; các vấn đề về nghệ thuật chiến dịch Việt Nam; hoạt động của các quân binh chủng - ngành trong tác chiến; về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và một số nội dung khác.

Đây là những nội dung thiết thực, giúp học viên nâng cao năng lực tư duy, dự báo chiến lược; năng lực thực hành tổ chức tham mưu tác chiến chiến dịch, chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu và học viên dự Lễ Khai giảng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa yêu cầu cán bộ, giảng viên, phải tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới huấn luyện - đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả đúng thực chất; các bài giảng phải bổ sung những vấn đề mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định…, bảo đảm tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, cập nhập những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học. Các cơ quan, khắc phục khó khăn, tổ chức HL-ĐT thích ứng an toàn, linh hoạt để phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của học viên. 

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng

Đối với các học viên, quá trình học tập  cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động tận dụng thời gian, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và trong chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tích cực học tập, rèn luyện, lấy tự học - tự rèn là chính, không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình vào giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra nhằm hoàn thành tốt nội dung, chương trình của từng phần học, môn học, thi đua hoàn thành tốt nhất kết quả khóa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong không khí phấn khởi của mùa xuân mới, với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất cả trong ý chí và hành động của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện, tin tưởng Lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 48 sẽ gặt hái được nhiều thành công.