Sáng 12/9, Học viện Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân; Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh dự, chủ trì Lễ Khai giảng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu Khai giảng năm học 2023 – 2024 tại Học viện Quốc phòng

Cùng dự Lễ Khai giảng có các đại biểu: Đại tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương;

Đồng chí PGS, TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT;

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

Đồng chí PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía Học viện Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Tham dự Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024 còn có đông đủ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện trình bày diễn văn khai giảng

Năm học 2023 – 2024, Học viện Quốc phòng được giao mở 15 lớp cho 10 đối tượng đào tạo; trong diễn văn khai giảng, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng nêu rõ: “Mỗi khóa học có chương trình, nội dung, yêu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch – chiến lược, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự có thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn quân sự; đường lối chính trị, quốc phòng, an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức trách được phân công; có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình; góp phần tham gia hoạch định những vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quân sự và hợp tác quốc tế”.

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, tiên tiến, mẫu mực tiêu biểu, ngang tầm khu vực và quốc tế. Đối với mỗi đồng chí học viên, cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của khóa học, nhận rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được tham gia học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại Học viện Quốc phòng, từ đó cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, nhân văn; chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập, nâng cao kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị; tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện, hoàn thành tốt nội dung, chương trình của từng môn học, khóa học.

Đại biểu dự Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực phấn đấu không ngừng và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của Học viện Quốc phòng trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Học viện cần tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo đi đầu trong thực hiện chủ trương chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo. Phát huy thành tích trong những năm qua, tiếp tục đổi mới có tính đột phá về chương trình, nội dung giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác huấn luyện – đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng đổi mới công tác huấn luyện đào tạo, nhất là đổi mới chương trình đào tạo cán bộ chiến dịch – chiến lược của Quân đội, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ diện Trung ương quản lý bảo đảm sát nhiệm vụ QPAN của đất nước, sự phát triển của Quân đội, phù hợp với đối tượng tác chiến và phương thức chiến tranh trên thế giới hiện nay. Học viện Quốc phòng phải là đầu tàu về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo góp phần tích cực vào xây dựng đội ngũ cán bộ của Quân đội, cán bộ cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Chủ tịch nước và các đại biểu tham quan Thư viện Học viện Quốc phòng

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và những thành tích đã đạt được trong những năm qua cùng với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện, chúng ta tin tưởng năm học 2023 - 2024 sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Lưu Kiên