Học viện Quốc phòng tổng kết nhiệm vụ năm 2020
Trung tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, HVQP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát tình hình thực tiễn; có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, phòng, chống dịch Covid-19.

Năm vừa qua, học viện thực hiện tốt công tác đảm bảo huấn luyện-đào tạo (HL-ĐT), nghiên cứu khoa học, khai thác hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng đổi mới nội dung giảng dạy, thực hiện nghiêm “Ba thực chất” và tích cực triển khai các bước hướng đến xây dựng học viện thông minh. Trong năm, học viện tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, tác chiến chiến lược cho học viên tốt nghiệp ra trường; 2 buổi luyện tập vận hành cơ chế trong tác chiến khu vực phòng thủ; tổ chức 26 đợt với gần 1.800 đồng chí cán bộ, học viên đi học tập nghiên cứu thực tế về quân sự, quốc phòng tại các địa phương, đơn vị quân đội, tổ chức nghiệm thu 18 đề tài, 108 tài liệu các cấp, 59 tài liệu huấn luyện học viên lớp Tổng cục 2... Kết quả, tỷ lệ giỏi đào tạo theo chức vụ từ 2,04 đến 20%, quốc phòng-an ninh 100%, đào tạo sau đại học 4,1% trở lên.

Bên cạnh đó, HVQP đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị; Đảng bộ học viện trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xứng đáng học viện vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực; năm 2020, học viện được Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Học viện Quốc phòng tổng kết nhiệm vụ năm 2020
Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy HVQP trao thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, năm 2021, học viện cần tập trung mọi nguồn lực, cụ thể hóa các nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định mục tiêu bám sát thực tiễn, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm phức hợp, hạ tầng công nghệ thông tin, tạo sự liên thông trong quản lý điều hành giữa các cơ quan, khoa, hệ trong học viện và giữa học viện với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức, điều hành kế hoạch huấn luyện-đào tạo, làm cơ sở để xây dựng học viện thông minh, hiện đại... Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu các vấn đề về nghệ thuật tác chiến, chiến lược, tác chiến phòng thủ trong điều kiện sử dụng vũ khí công nghệ cao; tác chiến không gian mạng; kịp thời cập nhật đường lối, quan điểm về quân sự, quốc phòng trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng... 

Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020, HVQP có 86 tập thể và 321 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 4 tập thể và 6 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.