Chiều 18-4, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện cùng các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ trong Học viện.

Thay mặt cơ quan Thường trực, Thiếu tướng, TS Lê Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Học viện phổ biến kế hoạch và quán triệt, triển khai thể lệ Cuộc thi, thông báo các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi cấp Học viện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện nhấn mạnh: Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Học viện; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, tạo nguồn dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, lựa chọn những bài viết tiêu biểu, xuất sắc tham gia thi cấp toàn quân.

Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm 100% cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong toàn Học viện tham gia; tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ, chất lượng hiệu quả cao; chống biểu hiện làm hình thức qua loa, chiếu lệ. Kết quả tham gia cuộc thi của các cá nhân, tập thể được xem xét, đánh giá trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng trong năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Với tâm huyết và trách nhiệm, cùng với quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tin tưởng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 cấp Học viện sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tin - Lê Quy, Ảnh - Việt Hòa