Thực hiện Kế hoạch công tác huấn luyện đào tạo quý II năm 2024, chiều ngày 27 tháng 6 năm 2024, Hội đồng khoa học Khoa Quân sự địa phương đã tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá chấm điểm chuyên đề luận án tiến sĩ cho 02 nghiên cứu sinh khóa 31. Đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thế Mau chủ trì Hội thảo. Cùng dự có các thành viên Hội đồng và các nhà Khoa học trong Học viện.

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Thế Mau Chủ trì Hội thảo

Thay mặt Hội đồng Khoa học, đồng chí chủ trì Hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian buổi Hội thảo. Tiếp đó Hội nghị đã lần lượt đánh giá chuyên đề cho từng nghiên cứu sinh.

Hội đồng khoa học và các nhà khoa học đã đánh giá, nhận xét kỹ từng chương, mục, tiểu mục các chuyên đề của nghiên cứu sinh; chỉ ra những nội dung đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung. Đánh giá chung, 02 nghiên cứu sinh đã tích cực, chủ động tìm tòi nghiên cứu tài liệu; xây dựng chuyên đề công phu, chu đáo, đúng quy cách, bố cục hợp lý, dung lượng phù hợp, các mục, tiểu mục trong chuyên đề cân đối, hài hòa.

Sau hơn ba giờ làm việc, với sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học tham dự, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Chuyên đề của 02 nghiên cứu sinh bảo đảm chất lượng tốt. Tuy nhiên, trong chuyên đề còn một số thiếu sót, Hội đồng khoa học yêu cầu từng nghiên cứu sinh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học và kết luận của Hội đồng, bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh chuyên đề. Hội đồng nhất trí đánh giá chuyên đề của 2 nghiên cứu sinh đều đạt điểm giỏi. Chuyên đề sau khi được chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh theo kết luận của Hội đồng, báo cáo về Học viện (qua Phòng Sau đại học) theo quy định./.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Trịnh Bá Tuất

Khoa Quân sự địa phương/ Học viện Quốc phòng