Sáng 27/12, Học viện Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Học viện Quốc phòng trên Internet năm 2022.

Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Biên tập và Tổ Quản trị Cổng TTĐT Học viện.

Tại Hội nghị, Đại diện Cơ quan thường trực đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Cổng TTĐT năm 2022; phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2023.

Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị

Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện nhận xét: Cổng TTĐT của Học viện mới đưa vào hoạt động, vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện nên còn gặp nhiều khó khắn, vướng mắc. Ban Biên tập và Tổ Quản trị cần theo dõi, học hỏi các đơn vị đã triển khai trước. Cơ quan tham mưu cần xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát nhiệm vụ Học viện để tạo chiều sâu hoạt động, báo cáo cụ thể những khó khăn để được để được các cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, mở lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của Cổng TTĐT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về vấn đề định hướng thông tin trên không gian mạng, Cổng TTĐT cần chủ động đăng tải những thông tin tích cực; tin, bài, hình ảnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị mình. Mục đích là để "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; chia sẻ, lan tỏa ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Cần chọn lọc thông tin, nhận thức đúng đắn nội dung thông tin, nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác, nhất là những thông tin tích cực từ báo chí chính thống trên Cổng TTĐT cũng như trên mạng xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng trong Hội nghị, các đồng chí trong Ban Biên tập Cổng TTĐT đã thảo luận, phân tích, làm rõ hơn những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế, đồng thời tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng hoạt động Cổng TTĐT trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phòng Thông tin Khoa học quân sự