Thực hiện kế hoạch tổ chức “Hội thi giảng viên dạy giỏi” năm 2023của Khoa Binh chủng. Theo đó, việc tổ chức thi giảng viên dạy giỏi ở khoa sẽ diễn ra từ ngày 18/5 đến hết ngày 22/5/2023, đây là một hoạt động thường xuyên hằng năm của Khoa nhằm thống nhất về nội dung, bồi dưỡng phương pháp, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau tạo ra phong trào tự nghiên cứu học tập, tu dưỡng, rèn luyện đội ngũ giảng viên, đồng thời đánh giá năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên của Khoa. Đây cũng là một bước lựa chọn giảng viên để tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện, góp phần tạo nguồn xây dựng đội ngũ Nhà giáo giỏi cấp Bộ và Nhà giáo ưu tú.

Đồng chí Chủ nhiệm Khoa quán triệt Quy chế Hội thi

Điểm mới trong việc tổ chức thi giảng viên dạy giỏi năm nay là các đồng chí giảng viên tham gia vừa thi thực hành giảng bài và điều khiển tập bài. Kết quả thi là cơ sở để các Bộ môn tiếp tục triển khai các hoạt động phương pháp, bồi dưỡng giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Khoa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Tác giả Đại tá Đỗ Đức Cường

 Khoa Binh chủng/ Học viện Quốc phòng