Sáng ngày 9/10, tại Hà Nội, Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Khai mạc Hội thi kỹ thuật ngành Địa hình Quân sự toàn quân lần thứ 6 năm 2023 tại trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia. Mục đích nhằm đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức hoạt động, huấn luyện công tác địa hình quân sự toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để làm tốt công tác chuẩn bị, ngay từ cuối tháng 5/2023, Cục Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu đã đề nghị Học viện Quốc phòng cử giảng viên giúp đỡ,tham gia vào các tổ nội dung của cuộc thi. Học viện đã giao cho Khoa Chỉ huy – Tham mưu, và Khoa cử 3 đồng chí: Bùi Tiến An, chủ nhiệm bộ môn Chỉ huy - tham mưu; Nguyễn Thái Hà, Giảng viên bộ môn Chỉ huy tham mưu tham gia vào tổ nội dung của môn thi Soạn thảo văn kiện tác chiến trên nền bản đồ giấy và đồng chí Phạm Thị Kim Thương, Phó chủ nhiệm bộ môn Công nghệ thông tin - Sở Chỉ huy tham gia vào tổ nội dung: Nghiên cứu đánh giá địa hình trên nền bản đồ số 3 chiều (3D).

Ngay từ khi được nhận nhiệm vụ, các đồng chí giảng viênđã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn khu vực, địa bàn tác chiến để ra đề thi, viết đáp án thông qua các bộ phận trong Ban chỉ đạo và tổ chức kiểm tra thử trước khi đưa vào hội thi chính thức.

Quá trình tổ chức hội thi, cả 3 đồng chí đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc công tác coi thi và chấm thi đúng theo qui chế, quy định của hội thi.

Với thành tích nổi bật trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức hội thi, Ban tổ chức đã ghi nhận và trao Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng cho Khoa Chỉ huy - Tham mưu và cá nhân đồng chí Bùi Tiến An, Chủ nhiệm bộ môn Chỉ huy tham mưu.

Thông qua hội thi, các đồng chí giảng viên của Học viện Quốc phòng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cán bộ, nhân viên Cục Bản đồ và các thí sinh tham gia hội thi về phong cách nhà giáo của Học viện Quốc phòng, có tư duy tầm nhìn cấp chiến dịch, chiến lược; có khả năngứng dụng khoa học công nghệ vào trong nghiên cứu địa hình quân sự phục vụ huấn luyện và diễn tập; 

Thành công của mỗi đội thi là một bài học lớn, là hành trang được lan tỏa đi khắp các quân khu, quân đoàn, các quân binh chủng, học viện nhà trường trong toàn quân.

Ban Tổ chức đánh giá cao sự giúp đỡ của các thầy, cô Học viện Quốc phòng nói chung, Khoa Chỉ huy - Tham mưu nói riêng, đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, sáng tạo, chủ động của cả tập thể và từng cá nhân, mang lại hình ảnh tốt đẹp của người giảng viên Học viện Quốc phòng, góp phần vào thành công chung của hội thi năm nay./.

Khoa Chỉ huy - Tham mưu/ Học viện Quốc phòng