Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2024, Khoa Chỉ huy - Tham mưu đã tổ chức thông qua luận văn tốt nghiệp cho đồng chí Nguyễn Văn Hòa học viên lớp đào tạo cao cấp chiến dịch - chiến lược khóa 12 với đề tài: “Tổ chức và hoạt động của Bộ tư lệnh chiến trường miền Trung - Tây Nguyên”.

Đồng chí Đại tá, tiến sĩ Bùi Tiến An, Phó Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Hội đồng khoa học Khoa và các đồng chí giảng viên bộ môn Chỉ huy - Tham mưu.

Hoạt động khoa học nói chung, hoạt động thông qua luận văn, luận án nói riêng là hoạt động diễn ra thường xuyên, có nền nếp tại khoa Chỉ huy - Tham mưu. Đây cũng chính là những buổi sinh hoạt học thuật nhằm nâng cao trình độ, kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ giảng viên.

Tại Hội nghị, học viên đã báo cáo trước Hội đồng nội dung tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài. Các thành viên của Hội đồng đưa ra nhận xét đóng góp cả về nội dung, quy cách, đồng thời đặt câu hỏi chất vấn kiểm tra nhận thức chuyên môn, thực tiễn về nghiên cứu của học viên liên quan đến đề tài cũng như tính ứng dụng vào thực tiễn.

Sau hơn ba giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy chế, Hội nghị đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Hội đồng nhất trí đánh giá Luận văn là công trình có tính lý luận và thực tiễn, có thể vận dụng vào huấn luyện, nghiên cứu và giảng dạy ở các học viện, nhà trường trong toàn quân. Đồng thời, Hội đồng cũng chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm cần bổ sung, chỉnh sửa, yêu cầu học viên nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thành luận văn tốt nghiệp nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của khóa học./.

Tin, bài và ảnh: Thượng tá Nguyễn Hữu Sâm

CNBM Phương pháp luận nghiên cứu khoa học quân sự