Căn cứ Hướng dẫn số 39/HD-CT ngày 09/01/2024 của Cục Chính trị về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024; thực hiện Kế hoạch Phong trào thi đua quyết thắng và Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Chiều ngày 23 tháng 01 năm 2024, tại phòng họp Khoa Chiến dịch, trong không khí thi đua sôi nổi, thắm tình đoàn kết, với sự có mặt của toàn thể cán bộ, giảng viên, đồng chí Thiếu tướng Trần Hùng Cương, Chủ nhiệm khoa chủ trì Lễ phát động Phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.  

           

Đồng chí Thiếu tướng Trần Hùng Cương, Chủ nhiệm khoa phát động phong trào TĐQT năm 2024

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng thủ tục nguyên tắc. Đồng chí Thiếu tướng Trần Hùng Cương, Chủ nhiệm khoa đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng 2024, trong đó nêu rõ, phong trào thi đua năm 2024 nhằm tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, truyền thống thi đua yêu nư­­ớc của dân tộc, Quân đội, Học viện và Khoa. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Khoa vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu". Gắn phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức. Bên cạnh đó, đề ra những yêu cầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể như sau:

Một là, thi đua xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Khoa vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu ", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hai là, đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt 3 khâu đột phá.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành. Trong đó, nhấn mạnh việc quán triệt, thực hiện phương châm “Chất lượng huấn luyện - đào tạo của Học viện Quốc phòng là khả năng lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội” và chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đồng thời đẩy mạnh thi đua thực hiện 3 thực chất. Quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong các đợt thi đua cao điểm chào mừng, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (22/12/1944 – 22/12/2024). 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024) và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024).

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, Cấp ủy, Chỉ huy Khoa cần thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp duy trì chặt chẽ kế hoạch thi đua qua từng giai đoạn, theo dõi chấm điểm thi đua trong Khoa thường xuyên, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, làm cho đợt thi đua có sức lan tỏa rộng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Khoa, Phó Chủ nhiệm bộ môn PT – PN ký giao ước thi đua  

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Thành, Chủ nhiệm bộ môn TC – PC ký giao ước thi đua

Cũng tại buổi lễ, Đồng chí Thiếu tướng Trần Hùng Cương, Chủ nhiệm Khoa, đã trao, tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 cho đồng chí Đại tá Trần Văn Khúc, Phó chủ nhiệm bộ môn TC-PC. 

 

 Đồng chí Thiếu tướng Trần Hùng Cương, Chủ nhiệm Khoa trao, tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 cho đồng chí Đại tá Trần Văn Khúc.

Trên cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc kế hoạch thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024, cùng sự đoàn kết trên dưới một lòng, với ý chí quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, giảng viên, mong rằng Khoa Chiến dịch sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đã đề ra và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2424 và những năm tiếp theo./.

Trung tá Nguyễn Bá Tuyến

Khoa Chiến dịch/ Học viện Quốc phòng