Căn cứ vào hướng dẫn số 39/HD-CT ngày 09/01/2024của Cục Chính trị về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024; thực hiện Kế hoạch phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng năm 2024 của Khoa. Chiều ngày 24/01/2024, Khoa Chiến lược tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”. Trong không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, quyết thắng, có sự tham gia đông đủ cán bộ, giảng viên dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, PGS, TS Đinh Xuân Thanh - Chủ nhiệm Khoa, buổi Lễ phát động thi đua được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định và thành công tốt đẹp. Đồng chí Thiếu tướng Đinh Xuân Thanh, Trưởng Ban Thi đua của Khoa Chiến lược đã nêu rõ, phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 nhằm tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước của Đảng, toàn dân, toàn quân và trong toàn Học viện, Khoa Chiến lược cần tập trung thi đua hoàn thành tốt một số nội dung đó là:

Thứ nhất, thi đua xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Khoa Chiến lược vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao.

Thứ hai, đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ Khoa năm 2024, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành.

Đồng chí Đại tá Trịnh Văn Nam, Chủ nhiệm bộ môn Lý luận Chung về Chiến lược ký giao ước thi đua

Đặc biệt, Khoa Chiến lược tổ chức phát động đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn” chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Đợt thi đua đột kích diễn ra từ ngày 22/01/2024 đến ngày 25/02/2024 tập trung vào các chỉ tiêu, nội dung về xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ, giảng viên trong Khoa. Thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc theo tư tưởng chỉ đạo “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ”, toàn đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện - đào tạo bước vào năm mới giành kết quả cao nhất, tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết Giáp Thìn năm 2024, an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Đại tá Ngô Quốc Hải, Chủ nhiệm bộ môn Chiến lược Quốc phòng ký giao ước thi đua          

                  

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Xuân Thanh, Chủ nhiệm Khoa - Trưởng Ban Thi đua của Khoa ký xác nhận giao ước thi đua của các bộ môn

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đề ra, cấp ủy, chỉ huy khoa cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết hợp chặt chẽ kế hoạch thi đua chung của cả năm, từng giai đoạn và các đợt thi đua đặc biệt, thi đua cao điểm, thi đua đột kích; tổ chức theo dõi chấm điểm thường xuyên, khách quan, dân chủ, công bằng; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiến, tạo sức lan tỏa rộng rãi, động lực mạnh mẽ thúc đẩy trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, giảng viên trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Xuân Thanh, Trưởng Ban Thi đua đã khẳng định, đây là hoạt động thi đua có kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, là đợt mở đầu của năm 2024, do vậy yêu cầu các bộ môn quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc tới mọi cán bộ, giảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra. Với khí thế thi đua sôi nổi, ý chí quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ, giảng viên, tin chắc rằng Khoa Chiến lược sẽ hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2024, góp phần xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh, mẫu mực, chính quy tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Trịnh Văn Nam, CNBM Lý luận chung về Chiến lược

Khoa Chiến lược/ Học viện Quốc phòng