Trong những năm qua, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; nhiệm vụ hợp tác, đạo tạo học viên quốc tế của Học viện. Khoa Chiến lược đã tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ hợp tác quốc phòng, quân sự vào quá trình huấn luyện, đào tạo học viên quốc tế,thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Là một trong những khoa trung tâm của Học viện, Khoa Chiến lược đảm nhiệm huấn luyện cho nhiều đối tượng học viên quốc tế, trong đó tập trung huấn luyện cho các lớp nghiên cứu sinh, thạc sĩ khoa học quân sự, đào tạo ngắn hạn CH-TM cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Lào, quân đội Hoàng Gia Cam-pu-chia và các lớp quốc tế (đa quốc gia). Cụ thể, Khoa đã tham gia đào tạo nhiều lớp cán bộ cao cấp của nước bạn Lào, Cam-pu-chia, trực tiếp hướng dẫn cho hàng chục nghiên cứu sinh, thạc sĩ khoa học quân sự (sĩ quan nước bạn Lào) tốt nghiệp ra trường và 5 lớp quốc tế. Học viên ra trường đã phát huy tốt kiến thức được học, nhiều đồng chí phát triển và giữ vị trí quan trọng trong quân đội một số nước.

Đại tá, TS Ngô Quốc Hải Chủ nhiệm (Bộ môn Chiến lược quốc phòng) trao đổi, định hướng nội dung với nghiên cứu sinh Thệp Thạ vi Xay Nhạ phông (nghiên cứu sinh khóa 15 bạn Lào)

Bên cạnh công tác huấn luyện đào tạo, Khoa còn thường xuyên cử cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và của Học viện đi nước ngoài công tác, tham gia hội thảo quốc tế, thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, cử chuyên gia giúp đỡ nước bạn nghiên các công trình, đề tài khoa học liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự qua đó góp phần đa dạng nội dung, hình thức hợp tác, đưa chủ trương, đường lối đối ngoại quốc phòng, quân sự của Đảng đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Đây là cơ sở quan trọng góp phần tăng cường tình hữu nghị, mở rộng hợp tác quốc tế qua đó nâng cao uy tín, vị thế của Học viện nói riêng và của Quân đội ta nói chung trong hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.

    

Quốc Vụ Khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Cam-pu-chia Damdariny chụp ảnh chung Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam và các đại biểu tại buổi tiếp.

Thiếu tướng PGS,TS Đinh Xuân Thanh Chủ nhiệm Khoa Chiến lược tham gia giới thiệu Luật Quốc phòng Việt Nam năm 2018 tại Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia (ngày 20/3/2024)

Trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được, cán bộ, giang viên Khoa sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối đối ngoại quốc phòng, quân sự của Đảng vào thực hiện thắng lợinhiệm vụđược giao./.

Trung tá Phan Văn Liêm

Giảng viên Khoa chiến lược/HVQP