Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Học viện. Trong 7 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy Chi bộ Khoa Chiến lược đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Mọi cán bộ, đảng viên đã thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của bộ môn, của Khoa trong những năm qua.

Thiếu tướng Ngô Trọng Cường, Phó Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm khoa Chiến lược phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Khoa 

Công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt... Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, phong cách sư phạm trong giảng dạy, tác phong khoa học trong sinh hoạt, chấp hành chế độ nền nếp chính qui, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ được nâng lên rõ rệt.

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)  với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Hòa chung với khí thế thi đua của toàn Học viện, Khoa Chiến lược đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội đồng khoa học của Khoa thông qua đề cương luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; nhớ ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, làm cho mọi cán bộ, giảng viên quyết tâm thi đua, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sẳc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua phong trào thi đua, 100% cán bộ, giảng viên đã có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; hiểu sâu sắc về tầm vóc to lớn của Chiến thắng 30/4/1975; công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh kiên quyết với các quan điểm sai trái, nhất là các bài viết đấu tranh trên mạng của lực lượng 47 (riêng trong tháng 4/2023 đã có 310 bài viết); giữ vững ổn định chính trị, tạo các phong trào hành động cách mạng, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt 3 không: Không để nội bộ mất đoàn kết, thiếu dân chủ; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo sai qui định; không để xảy ra vụ việc do thiếu tinh thần trách nhiệm.

          Trong những ngày có ý nghĩa lịch sử này, toàn khoa đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học, thông qua các bản thảo luận văn, luận án đúng tiến độ, có chất lượng cao. Tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, thực hiện nghiêm “3 thực chất”, “2 thiết thực”; mỗi cán bộ, giảng viên là “Nhà giáo mẫu mực”. Tổ chức thi giảng viên giỏi cấp Khoa cho 04 đồng chí, kết quả 100% đạt giỏi; tham gia chuẩn bị báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng (2018 - 20223) cho Ban Giám đốc đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, được Thủ trưởng Học viện ghi nhận và cơ quan đánh giá cao.

Ngoài ra lãnh đạo, chỉ huy khoa đặt ra yêu cầu trong công tác nghiên cứu cho mỗi cán bộ, giảng viên phải nắm chắc tình hình, dự báo, nắm vững và vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng, những phát triển mới về lý luận trong tham gia các đề tài, đề án, viết giáo trình, giáo án, tài liệu có chất lượng tốt. Chủ động đề xuất, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật Khoa Chiến lược luôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp; an toàn tuyệt đối; không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống Quân đội và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Với những kết quả đã đạt được, cùng với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong thời gian tới Khoa Chiến lược phấn đấu là một trong những đơn vị giành lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Học viện năm 2023.

Tác giả: Thượng tá Nguyễn Duy Hiển

Khoa Chiến lược/Học viện Quốc phòng