Quán triệt và triển khai kế hoạch của Học viện; sáng ngày 27/01/2023, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tập, Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị. Tham dự có đầy đủ các đồng chí cán bộ giảng viên trong Khoa.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tập, Ủy viên Đảng ủy Học viên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ nhiệm khoa đã biểu dương cán bộ, giảng viên đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 85/ CT-BQP Ngày28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ trị Số 17/CT-HV Ngày 05/01/2023 của Giám đốc Học viện và Kế hoạch số 48/KH-HV về tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị đón tết, chấp hành và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, nề nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cũng tại buổi gặp mặt đồng chí Chủ nhiệm khoa đã triển khai một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2023, và nhấn mạnh: Đối với nhiệm vụ huấn luyện yêu cầu cán bộ giảng viên quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy Học viện, chỉ thị, kế hoạch huấn luyện của đồng chí Giám đốc; nhất là, thực hiện tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, chấp hành nghiêm quy chế, quy định huấn luyện. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng bài bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao. Phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, lòng tự trọng, vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, mỗi cán bộ giảng viên cần tích cực, chủ động nghiên cứu tình hình để cập nhật, bổ sung các thông tin nâng cao chất lượng bài giảng và các tài liệu huấn luyện, chủ động trong triển khai thực hiện viết tài liệu, đề tài đã được phê duyệt, rà soát đề xuất, bổ sung các  tài liệu, đề tài viết trong năm học 2023-2024.  

Kết thúc hội nghị đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua trong học tập, công tác hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đã cam kết, góp phần xây dựng chi bộ TSVM tiêu biểu, Khoa VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.