Ngày 24/6/2024, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Tiến Chung, Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị. Tham dự có đông đủ các đồng chí cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Tại Hội nghị, Đại tá, TS Trần Xuân Đán, Phó Chủ nhiệm Khoa thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Khoa đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, BGĐ Học viện, với tinh thần nỗ lực cố gắng, đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, Khoa đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Cụ thể: 

Đại tá, TS Trần Xuân Đán, Phó Chủ nhiệm Khoa đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Cấp ủy, chỉ huy Khoa thường xuyên quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, BGĐ đốc Học viện; kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới"; Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. 100% cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo theo phương châm “Chất lượng huấn luyện của Học viện Quốc phòng làm khả năng lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội” và chủ trương “3 thực chất”, “02 thiết thực”. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch bảo đảm chất lượng tốt. Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt được những kết quả quan trọng: Hội đồng Khoa học đã họp đánh giá 01 đề tài khoa học cấp ngành, viết và đăng 07 bài báo khoa học, 03 bài hội thảo, 04 bài đăng Cổng thông tin điện tử Học viện, 03 bài truyền thanh nội bộ, hơn 600 bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2024 và Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 nghiêm túc.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD "Mẫu mực, tiêu biểu" theo Chỉ thị 79/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy, quản lý kỷ luật. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”; tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ - ne - vơ; các chương trình “Vang mãi hào khí Điện Biên”, “Sức mạnh hậu cần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Học viện tổ chức....

Phát biểu tại hội nghị các ý kiến đều nhất trí với nhận định, đánh giá của chỉ huy Khoa và kiến nghị đề xuất một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhấn mạnh thời gian tới, nhiệm vụ của Khoa tiếp tục có bước phát triển mới, yêu cầu ngày một cao, trong đó đội ngũ giảng viên thiếu vắng; theo đó, cán bộ, giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị đồng chí Chủ nhiệm Khoa khẳng định: 6 tháng đầu năm 2024, Khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Kết quả đó đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy Khoa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, góp phần xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 đồng chí yêu cầu tập thể cán bộ, giảng viên đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “Chất lượng huấn luyện của Học viện Quốc phòng làm khả năng lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội” và chủ trương “3 thực chất”, “02 thiết thực”, thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng.

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thành đúng tiến độ có chất lượng các tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học; chủ động, tích cực tham gia viết báo khoa học và viết bài đấu tranh trên không gian mạng.

Ba là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tích cực tham gia các phong trào thi đua Quyết thắng năm và các đợt thi đua cao điểm.

Bốn là, duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong công tác và trong tham gia giao thông; không xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của Quân đội, Học viện và Khoa.  

Thời gian tới mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, song với truyền thống đoàn kết sáng tạo, tự lực tự cường Khoa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tác giả: Thượng tá Nguyễn Thế Tiến

Khoa Công tác đảng – Công tác chính trị/ Học viện Quốc phòng