Ngày 09/01/2023, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023, quán triệt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023 và tổ chức đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tập, Ủy viên Đảng ủy Học viên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tập, Ủy viên Đảng ủy Học viên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị

Đại tá, TS Nguyễn Tiến Chung, Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm Khoa đã thay mặt cho lãnh đạo, chỉ huy Khoa đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Báo cáo nhấn mạnh: năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, hội đồng thi đua khen thưởng Học viện và cấp ủy, chỉ huy Khoa, công tác thi đua khen thưởng đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, qua đó tạo nên không khí thi đua sôi nổi, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, kể cả thường xuyên và đột xuất, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học; góp phần xây dựng chi bộ TSVM tiêu biểu, Khoa VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Với kết quả đạt được trong năm 2022, Khoa được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 02 bộ môn và 05 cá nhân được khen thưởng.

Đại tá, TS Nguyễn Tiến Chung, Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm Khoa đọc báo cáo

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tập, Ủy viên Đảng ủy Học viên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Khoa; ghi nhận và biểu dương những tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, mọi cán bộ, giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua trong học tập, công tác góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Khoa vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, yêu cầu cán bộ, giảng viên quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy Học viện, chỉ thị của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ huấn luyện, kế hoạch huấn luyện của Học viện. Làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, thực hiện nghiêm quy chế, quy định huấn luyện. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng bài bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao. Phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, lòng tự trọng của cán bộ, giảng viên; vai trò nêu gương của cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu, tìm tòi, chủ động đề xuất đề tài khoa học các cấp bảo đảm tính lý luận và thực tiễn cao.    

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tập, Ủy viên Đảng ủy Học viên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa trao thưởng cho tập thể và cá nhân

Quán triệt và thực hiện phong trào thi đua do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phát động, cấp ủy, chỉ huy Khoa phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Nội dung trong tâm là: phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tập trung xây dựng Khoa VMTD “mẫu mực, tiêu biểu; chủ động đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Khoa; đẩy mạnh thi đua xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo đảm tốt các mặt công tác.

Đối với nhiệm vụ tổ chức đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, 100% cán bộ, giảng viên trong Khoa quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 85/ CT-BQP ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ trị số 17/CT-HV ngày 05/01/2023 của Giám đốc Học viện và Kế hoạch số 48/KH-HV về tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, nề nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Khoa CTĐ, CTCT