Ngày 25/01/2024, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024, quán triệt nhiệm vụ năm và tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đại tá Nguyễn Tiến Chung Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị. Tham dự có đông đủ các đồng chí cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Đại tá Nguyễn Tiến Chung Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Khoa đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024.

Báo cáo nhấn mạnh: năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy Khoa, phong trào thi đua Quyết thắng của Khoa đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, qua đó tạo nên không khí thi đua sôi nổi, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, kể cả thường xuyên và đột xuất, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ HL-ĐT và NCKH, góp phần xây dựng Chi bộ TSVM tiêu biểu, Khoa VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Khoa được Học viện tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 02 bộ môn, 05 cá nhân được khen thưởng.

Bước sang năm 2024, nhiệm vụ của Học viện nói chung, của Khoa nói riêng có sự phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ HL-ĐT và NCKH. Quán triệt và thực hiện phong trào thi đua do Học viện phát động, cấp ủy, chỉ huy Khoa phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”; tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với nội dung trong tâm là: thi đua xây dựng Chi bộ TSVM tiêu biểu, Khoa VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI; tiếp tục đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp các ngành.

Các Bộ môn trong Khoa ký kết thi đua.

Tại Hội nghị các Bộ môn đã ký kết giao ước thi đua. Phát biểu chỉ đạo đồng chí Chủ nhiệm khoa đã đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Khoa trong năm 2023; ghi nhận và biểu dương những tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 yêu cầu mọi cán bộ, giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua trong học tập, công tác góp phần xây dựng chi bộ TSVM tiêu biểu, Khoa VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2024.

          Đồng thời, quán triệt nhiệm vụ năm 2024 trên các mặt công tác; trong đó, nhấn mạnh đối với nhiệm vụ HL-ĐT, yêu cầu cán bộ, giảng viên làm tốt mọi công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng ngay từ ngày đầu năm mới; thực hiện nghiêm quy chế, quy định trong huấn luyện; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng bài bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao. Với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cần quán triệt tinh thần tích cực trong chuẩn bị, chủ động trong nghiên cứu và quyết tâm trong thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ khoa học trong năm.

          Đối với nhiệm vụ tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Đồng chí yêu cầu 100% cán bộ, giảng viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Giám đốc Học viện về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024; chấp hành nghiêm kỷ luật, nề nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả: Thượng tá Nguyễn Thế Tiến

Khoa CTĐ, CTCT/ Học viện Quốc phòng