Năm 2023 nhiệm vụ của Khoa luôn có bước phát triển mới, yêu cầu ngày một cao; trong khi đó lực lượng cán bộ, giảng viên luôn có sự biến động về quân số; trình độ, kinh nghiệm, phương pháp sư phạm của đội ngũ giảng viên không đồng đều. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, BGĐ Học viện, với tinh thần nỗ lực cố gắng, đoàn kết cao Khoa đã hoàn tốt mọi nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc kết quả cụ thể:

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp, nhất là các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của Đảng uỷ, BGĐ đốc Học viện. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và chủ trương “3 thực chất”, “02 thiết thực” đáp ứng với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo của Học viện trong tình hình mới. Tổ chức huấn luyện - đào tạo cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch thời gian bảo đảm chất lượng tốt. Kịp thời tham mưu, đề xuất, điều chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng phù hợp với thực tiễn. Xây dựng ngân hàng đề thi, đáp án thi bảo đảm chất lượng. Thực hiện có nề nếp chế độ dự giảng, kiểm tra giảng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên trong học tập, nghiên cứu; xây dựng phong cách nhà giáo mẫu mực yêu nghề, say mê, tận tụy với công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa đạt chất lượng tốt, trong năm đã viết mới 06 tài liệu huấn luyện cấp Học viện; 05 tài liệu cấp Bộ; chỉnh sửa bổ sung 22 tài liệu dạy học lớp Cao học Lào; nghiên cứu 01 đề tài cấp ngành và 02 đề tài cấp Học viện; viết 25 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài Học viện; viết và đăng gần 3.000 bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; tham gia thi chính luận lần thứ 3 năm 2023 được Học viện tặng giấy khen, kiểm tra các nội dung bắn súng, điều lệnh, thể lực, chính trị đều đạt kết quả khá, giỏi.

Trong công tác hành chính quân sự, toàn Khoa luôn quán triệt và thực hiện tốt nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, các quy định của Học viện, thực hiện đúng lễ tiết, tác phong quân nhân... Trong năm không có vi phạm kỷ luật phải xử lý.  

Duy trì và thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Do đó 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và địa phương nơi cư trú. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao. Khoa đã thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các phong trào thi đua cả thường xuyên và đột kích. Nội bộ luôn đoàn kết thống nhất; đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Khoa không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Với kết quả đạt được trong năm 2023 tập thể Khoa và 01 bộ môn đề nghị Học viện tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; 01 bộ môn đề nghị tặng danh hiệu đơn vị văn hóa; 02 đ/c được đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 04 đồng chí tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Khoa tiếp tục có bước phát triển mới, yêu cầu ngày một cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 cấp ủy, chỉ huy Khoa quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và chủ trương “3 thực chất”, “02 thiết thực”, thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện - đào tạo cho các đối tượng không nhầm giờ, sót lớp, sai địa điểm, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, thảo luận, tập bài, luyện tập cho các đối tượng.

Hai là, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình, đăng ký đề tài khoa học các cấp năm 2024, phấn đấu 2/4 bộ môn có đề tài cấp Học viện, khoa có ít nhất 01 đề tài cấp ngành. Chủ động, tích cực tham gia biết báo khoa học và đấu tranh trên không gian mạng.

Ba là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ giảng viên yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Tích cực tham gia các phong trào thi đua Quyết thắng năm và các đợt thi đua cao điểm.

Bốn là, duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật bảo đảm an toàn trong công tác và trong tham gia giao thông; 100% không xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của Quân đội, Học viện và đơn vị.  

Thời gian tới mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, song với truyền thống đoàn kết sáng tạo, tự lực tự cường Khoa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Tác giả: Thượng tá Nguyễn Thế Tiến

Khoa CTĐ, CTCT/ Học viện Quốc phòng