Ngày 31/10/2023, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2023. Đại tá Nguyễn Tiến Chung - Phó Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị. Tham dự có đông đủ các đồng chí cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Đại tá Nguyễn Tiến Chung - Phó Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị

Đại tá, TS Nguyễn Tiến Chung thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Khoa đọc báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, báo cáo nhấn mạnh: Năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, BGĐ Học viện, với tinh thần nỗ lực cố gắng đoàn kết cao, phong trào thi đua quyết thắng của Khoa đã đạt được những kết quả rất quan trọng:

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của Giám đốc Học viện. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và chủ trương “3 thực chất”, “02 thiết thực”. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch bảo đảm chất lượng tốt. Thực hiện có nề nếp chế độ dự giảng, kiểm tra giảng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên được học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa đạt chất lượng tốt, trong năm đã viết mới 05 tài liệu huấn luyện cấp Bộ; 06 tài liệu cấp Học viện; sửa 23 tài liệu dạy học cho học viên Lào; 01 đề tài cấp Học viện, 02 đề tài cấp Học viện; viết và đăng 25 bài báo khoa học, gần 3.000 bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng.

Duy trì và thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua đột kích do Học viện phát động. Nội bộ Khoa đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật. 

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến đều thống nhất trí với nhận định, đánh giá của chỉ huy Khoa và kiến nghị đề xuất một số giải pháp tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học và nhấn mạnh, năm 2024, nhiệm vụ của Khoa tiếp tục có bước phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao, trong khi đội ngũ giảng viên thiếu vắng; theo đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

    

Các đồng chí phát biểu ý kiến trong hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm khoa ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023; để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 đồng chí yêu cầu tập thể cán bộ, giảng viên đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đẩy mạnh hơn nữa thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và chủ trương “3 thực chất”, “02 thiết thực”, thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng.

Hai là, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thành đúng tiến độ có chất lượng các tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học; chủ động, tích cực tham gia viết báo khoa học và viết bài đấu tranh trên không gian mạng.

Ba là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Tích cực tham gia các phong trào thi đua Quyết thắng năm và các đợt thi đua cao điểm.

Bốn là, duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật bảo đảm an toàn trong công tác và trong tham gia giao thông; không có vụ việc vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của Quân đội, Học viện và đơn vị.  

Thời gian tới mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, song với truyền thống đoàn kết sáng tạo, tự lực tự cường Khoa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.

Tác giả Thượng tá Nguyễn Thế Tiến

Khoa CTĐ, CTCT/ Học viện Quốc phòng