Trong những ngày tháng Chín lịch sử, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9, Học viện đã tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi nhằm phát huy sức mạnh của từng tập thể, cá nhân, lập nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác. Trong đó, Khoa Hậu cần - Kỹ thuật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, tích cực chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Năm học 2022-2023, Khoa Hậu cần - Kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đội ngũ cán bộ, giảng viên còn thiếu, có nhiều biến động; cán bộ chủ trì các cấp và một số giảng viên chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ; một số đi học; số giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học ngày càng giảm; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự hướng dẫn, phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, khoa, hệ trong Học viện; sự giúp đỡ, phối hợp công tác của các cơ quan liên quan trong, ngoài Quân đội và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa; Khoa Hậu cần - Kỹ thuật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Khoa Hậu cần – Kỹ thuật đi nghiên cứu thực tế

Phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2022-2023, Khoa Hậu cần - Kỹ thuật tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và Học viện, tích cực chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện Kế hoạch số 889/KH-HL ngày 10/8/2023 về tập huấn năm học 2023-2024 đã được Giám đốc Học viện phê duyệt, Khoa đã tham gia tập huấn các nội dung do Học viện tổ chức. Cùng với đó, Khoa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn các nội dung của Khoa năm học 2023-2024. Chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt các nội dung huấn luyện do Khoa đảm nhiệm, nâng cao chất lượng bài giảng, từng bước đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, bài tập và diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo. Tích cực nghiên cứu, biên soạn các đề tài ngành, tài liệu theo đúng tiến độ và quy định. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giảng viên của Khoa bảo đảm đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm bồi dưỡng tại chức cho giảng viên. Xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Khoa có nền nếp, chính quy, kỷ luật, an toàn; đẩy mạnh phong trào thi đua, bảo đảm Chi bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện.

Khoa Hậu cần - Kỹ thuật tin tưởng rằng với sự cố gắng nỗ lực của từng cán bộ giảng viên; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Khoa; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, khoa, hệ trong Học viện, Khoa Hậu cần - Kỹ thuật sẽ đạt được nhiều thành tích và hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu năm học và thời gian tiếp theo./.

Tác giả Đại tá Nguyễn Văn Ngà

Khoa Hậu cần - Kỹ thuật/ Học viện Quốc phòng