Chiều ngày 04/06/2024, Hội đồng khoa học Khoa Lý luận Mác - Lênin tổ chức Hội nghị thông qua Bản thảo Luận văn tốt nghiệp cho học viên Lớp Đào tạo dài hạn CHTM chiến dịch, chiến lược khóa 12. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Vũ Văn Nhiên, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Chủ nhiệm Khoa; tham dự Hội nghị còn có các nhà khoa học, cán bộ hướng dẫn,  toàn bộ cán bộ giảng viên trong khoa và các đồng chí học viện.

Thiếu tướng PGS.TS Vũ Văn Nhiên, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác - Lênin phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Vũ Văn Nhiên, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Chủ nhiệm Khoa nhấn mạnh đây là lần đánh giá bản thảo luận văn có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của các đồng chí học viên, là hoạt động khoa học chuyên sâu, đề nghị các nhà khoa học, cán bộ hướng dẫn và từng giảng viên nêu cao trách nhiệm, thẳng thắn tham gia ý kiến mang tính xây dựng, bổ sung làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn, các yếu tố tác động cũng như các giải pháp mà các tác giả đã đề xuất để giải quyết những vấn đề đặt ra trong luận văn; đối với các tác giả lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến có tính chuyên môn cao, chỉnh xửa hoàn thiện luận văn đạt chất lượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục - đào tạo của Học viện đề ra.

Các đồng chí giảng viên, nhà khoa học, cán bộ hướng dẫn và các đồng chí học viên tham gia Hội nghị

Với đội ngũ giảng viên giày dạn kinh nghiệm, các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, các vấn đề về đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Hội nghị thông bản thảo luận văn tốt nghiệp cho học viên Đào tạo CHTM chiến dịch, chiến lược khóa 12 đã kết thúc thành công tốt đẹp lúc 16h00 cùng ngày với 4 tham luận về xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; 05 tham luận về năng lực xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 04 tham luận về vai trò của Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới quốc gia trong hội nhập quốc tế.

Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa Lý luận Mác - Lênin một lần nữa nhấn mạnh: Đây là hoạt động khoa học có tính chuyên môn rất cao, là lần khảo nghiệm, đánh giá khả năng vận dụng những kiến thức lý luận mà học viên đã được trang bị tại Học viện vào thực tiễn trên cương vị công tác tại địa phương, ngành, lĩnh vực mình phụ trách, thông qua đó một lần nữa đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ hướng dẫn và các nhà khoa học của Khoa trong quá trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Học viện.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Phạm Trung Cảnh

Giảng viên Khoa Lý luận Mác – Lênin/ Học viện Quốc phòng