Tập huấn cán bộ Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân toàn quân là một hoạt động thường xuyên hàng năm, nhằm mục đích bồi dưỡng thống nhất một số nội dung về nghiệp vụ công tác tham mưu phòng không và định hướng một số nội dung nghiên cứu về âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2024.Vì vậy việc tổ chức lớp tập huấn cán bộ Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng không lục quân.

Sau khi nhận công văn số140/KH-CPKLQ về Kế hoạch tập huấn cán bộ Phòng không Lục quân, Phòng không nhân dân năm 2024 của Cục Phòng không lục quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Khoa Quân chủng đã nghiên cứu, lựa chọn giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy là đồng chí Đại tá, PGS, Tiến sỹ Đặng Danh Nghị tham gia giảng dạy cho lớp tập huấn một số chuyên đề cụ thể. Chi ủy Chi bộ, chỉ huy Khoa đã chủ động giao nhiệm vụ cho Bộ môn Phòng không thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để giảng viên nghiên cứu, sưu tầm tài liệu xây dựng đề cương, nội dung bài giảng đúng theo yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện và đối tượngtập huấn. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 26 tháng 12 năm 2024, Bộ môn Phòng không đã tiến hành tổ chức hội nghị thông qua bài giảng cho giảng viên tham gia giảng dạy.

Đại tá, TS Lưu Bách Định chủ trì hội nghị cấp bộ môn

Giảng viên được phân công giảng dạy cho Lớp tập huấn phát huy tính tích cực, chủ động nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, chuẩn bị nội dung bài giảng, thục luyện bài giảng. Trong quá trình thực hành giảng bài, giảng viên đã luôn bám sát đúng thời gian, lựa chọn nội dung hợp lý, bài giảng được chuẩn bị công phu, tỷ mỷ, phương pháp lên lớp phù hợp, liên hệ nhiều kiến thức thực tiễn trong chiến tranh giải phóng trước đây, các cuộc xung đột, chiến tranh trên thế giới gần đây cũng như tính dự báo xu hướng phát triển của lực lượng phòng không và phương thức tiến công đường không của địch trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai. Từ đó sẽ giúp cho học viên có những hiểu biết toàn diện, sâu rộng về nội dung kiến thức của bài giảng để làm cơ sở cho quá trình học tập cũng như trên cương vị công tác của từng cán bộ được đảm nhiệm.

Đại tá, PGS, TS Đặng Danh Nghị thực hành giảng bài

Căn cứ vào kết quả thực hành giảng bài của giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp tập huấn trước hội nghị, các đồng chí giảng viên trong Bộ môn đã thẳng thắn đóng góp những ưu, khuyết điểm trên tất cả các mặt từ công tác chuẩn bị bài giảng, tư thế tác phong nhà giáo, lựa chọn nội dung giảng, phương pháp sư phạm, quản lý lớp học…

Các đồng chí giảng viên tham gia đóng góp ý kiến

Kết luận hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị đã khái quát những ý kiến đóng góp của các đồng chí giảng viên trong Bộ môn, nhấn mạnh những ưu, khuyết điểm chính và yêu cầu giảng viên được thông qua tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa những nội dung còn thiếu sót và bài giảng đủ điều kiện để giảng cho lớp tập huấn, đề nghị Khoa thông qua bài giảng trước Hội đồng khoa học của Khoa. Trong thời gian tới để làm tốt công tác giảng dạy cho lớp tập huấn, Khoa Quân chủng sẽ căn cứ vào thời gian cụ thể để tổ chức hội nghị thông qua bài giảng cấp khoa giúp cho giảng viên có được bài giảng tốt nhất./.

Tác giả: Trung tá Đinh Ngọc Tú

Khoa Quân chủng/ Học viện Quốc phòng