Ngày 27/6, Hội đồng Khoa học Khoa Quân chủng tổ chức nghiệm thu tài liệu dạy học cấp Bộ Quốc Phòng “Phong tỏa đường không và chống phong tỏa đường không” do đồng chí Đại tá, TS Quách Văn Hiếu làm chủ biên.  

Đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng Chủ tịch Hội đồng

Tài liệu được triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2024 đến nay. Tại hội nghị, Hội nghị dưới sự chủ trì của Đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng chủ tịch hội đồng, hội nghị đã được nghe chủ biên báo cáo tóm tắt quá trình biên soạn.

Đại tá, TS Quách Văn Hiếu Chủ biên tài liệu

Tài liệu “Phong tỏa đường không và chống phong tỏa đường không” gồm 3 chương, qua đó đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đối với hoạt động của địch nhằm cô lập, ngăn chặn mọi hoạt động trên không của ta trong khu vực xác định. Đồng thời, làm rõ các hoạt động phá thế bao vây phong tỏa của địch. Tài liệu dùng để nghiên cứu, giảng dạy, học tập và được biên soạn dựa trên cơ sở quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Các thành viên hội đồng đánh giá: Tài liệu có nội dung, hình thức và quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, cầu thị; đầy đủ luận cứ, luận điểm, có thể sử dụng làm cơ sở lý luận để nghiên cứu, giảng dạy.

Kết luận buổi nghiệm thu tài liệu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thay mặt hội đồng, đánh giá tài liệu đúng về nội dung và quy cách, chất lượng, phương pháp nghiên cứu phù hợp, là tài liệu có giá trị lý luận sâu sắc. Đồng thời cũng đánh giá cao giá trị thực tiễn, sự cố gắng của chủ biên và đề nghị chủ biên cần nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung theo những ý kiến đóng góp và định hướng của Hội đồng khoa học, hoàn chỉnh tài liệu theo kế hoạch sớm báo cáo Viện Khoa học NTQS để thực hiện các bước tiếp theo./.

 

Tin, bài và ảnh: Trung tá Nguyễn Hải Hưng

Khoa Quân chủng/Học viện Quốc phòng