Sáng 23-01, Khoa Quân chủng tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng". Đồng chí Đại tá Lê Quốc Dũng, Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm khoa chủ trì Lễ phát động. Dự Lễ phát động có toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng" của Khoa hướng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ngay từ đầu năm phải xác định tốt nhiệm vụ, triển khai toàn diện các mặt công tác, duy trì nghiêm nền nếp chế độ, chấp hành kỷ luật; qua đó tạo nên không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên của khoa phát huy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng khoa vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.

Đại tá Lê Quốc Dũng, Bí thư chi bộ quán triệt nội dung thi đua

 Phát động phong trào thi đua Quyết thắng 2024, Đại tá Lê Quốc Dũng yêu cầu: Các bộ môn và cán bộ, giảng viên cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; coi trọng bảo đảm an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo và tham gia giao thông; sáng tạo trong xây dựng nội dung, xác định chỉ tiêu và tìm ra nhiều hình thức, biện pháp phù hợp để tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả, sát yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ môn và cán bộ, giảng viên…. Đồng chí kêu gọi: mỗi cán bộ, giảng viên cần nêu cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác thi đua, phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, trong thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

      Tác giả Trung tá Nguyễn Hải Hưng

       Khoa Quân chủng/ Học viện Quốc phòng