Thực hiện Công văn số 1228/VP-THKH ngày 12/6/2024 của Văn phòng về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024; Hướng dẫn số 1269/HD-BCĐ ngày 18/6/2024 của Ban Chỉ đạo 50 của Học viện về sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020 - 2024. Chiều ngày 28/6/2024, Khoa Quân chủng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024. Đại tá Lê Quốc Dũng, Chủ nhiệm Khoa, chủ trì hội nghị. Tham dự có toàn thể cán bộ giảng viên trong Khoa.

Đại tá Lê Quốc Dũng, Chủ nhiệm Khoa chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, Khoa Quân chủng đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác. Cụ thể như sau: Công tác huấn luyện - đào tạo, Khoa đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện, tham gia giảng dạy cho nhiều đối tượng trong và ngoài Học viện (gồm 17 lớp với gần 400 tiết); tích cực đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào bài giảng; duy trì nghiêm chế độ dự giờ và thông qua bài giảng; thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên trẻ; tổ chức thi giảng viên giỏi cấp Khoa theo đúng quy chế, có 2/2 đồng chí đạt kết quả giỏi. Công tác nghiên cứu khoa học, đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch nghiên cứu khoa học năm; tham gia 02 đề tài khoa học cấp Bộ và chủ nhiệm 01 đề tài cấp Học viện; viết 07 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành; 04 bài tham luận trong các Hội thảo khoa học; hướng dẫn và thông qua đề cương, bản thảo luận văn, luận án và chấm chuyên đề cho các đối tượng đào tạo theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tham gia góp ý, thẩm định có chất lượng nhiều tài liệu, văn bản theo yêu cầu của cấp trên. Công tác Đảng, công tác chính trị, Khoa luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của trên; tập trung xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; viết tin bài đấu tranh trên không gian mạng. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được chú trọng và triển khai thực hiện có nền nếp. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn có nội dung kết quả chưa thật cao, còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, cần khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận, đa số thống nhất với báo cáo và làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn của từng bộ môn và Khoa. Nhiều tham luận tâm huyết, sáng tạo, có những đề xuất mang tính đột phá, có ý nghĩa thiết thực, gắn sát với tình hình, nhiệm vụ của Khoa trong 6 tháng cuối năm.

Về kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024, lãnh đạo, chỉ huy Khoa đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng; cụ thể hóa 4 mục tiêu Cuộc vận động 50 sát với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của Khoa. Đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động 50 vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Chi bộ; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Cuộc vận động 50 với các phong trào thi đua khác. Kết quả, Khoa đã hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động đề ra, Khoa an toàn tuyệt đối.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Khoa đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024; kết quả Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 – 2024 và tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, khoa, hệ, Khoa Quân chủng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Đinh Ngọc Tú

Khoa Quân chủng/ Học viện Quốc phòng