Quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và thực hiện Kế hoạch thi giảng viên dạy giỏi năm học 2022-2023, ngày 08 tháng 5 năm 2023 Khoa Quân chủng tổ chức Hội thi giảng viên giỏi cấp Khoa cho 02 đồng chí: Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm bộ môn Không quân và đại tá Đặng Danh Nghị, giảng viên bộ môn Phòng không. Hội thi do đồng chí đại tá, PGS, TS Đinh Xuân Thanh Chủ nhiệm khoa chủ trì và tham dự đông đủ của cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Đồng chí: Đại tá, PGS, TS Đinh Xuân Thanh Chủ nhiệm khoa, chủ trì Hội thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi hàng năm được Chi ủy, chỉ huy Khoa xác định là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ giảng viên. Do đó, ngay từ đầu năm học, Chi ủy, chỉ huy Khoa đã chủ động phân công, giao nhiệm vụ cho các bộ môn lập kế hoạch, tiến hành các bước bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đào tạo nói chung và các tiêu chí thi giảng viên dạy giỏi các cấp. Các giảng viên được giao nhiệm vụ thi giáo viên dạy giỏi đã tích cực nghiên cứu nội dung, biên soạn bài giảng, lập kế hoạch giảng bài, xây dựng bài giảng điện tử, thục luyện, rèn luyện phương pháp tác phong sư phạm nâng cao chất lượng giờ giảng.

Các giảng viên tham gia hội thi đã làm tốt công tác chuẩn bị, nắm chắc nội dung bài giảng, tự tin thể hiện phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng bài, chất lượng bài thi được Hội đồng khoa học chấm thi đánh giá cao.

Đồng chí: Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn Chủ nhiệm bộ môn Không quân, thi giảng bài

Đồng chí: Đại tá, TS Đăng Danh Nghị giảng viên bộ môn Phòng không, thi giảng bài

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Hội đồng khoa học đánh giá 02 đồng chí tuyển chọn thi đợt này đạt giảng viện dạy giỏi cấp Khoa. Trong đó, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được tuyển chọn tham gia thi giảng viên giỏi cấp Học viện. Hội đồng khoa học yêu cầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, tích cực thục luyện bài giảng, rèn luyện các nội dụng để đáp ứng đủ tiêu chí và giành kết quả cao trong cuộc thi giảng viên giỏi cấp Học viện.

Phát biểu kết luận hội thi, Đồng chí Đại tá, PGS, TS Đinh Xuân Thanh, Chủ nhiệm Khoa nhấn mạnh: Hội thi giảng viên giỏi cấp khoa có vai trò rất quan trọng nhằm tuyển chọn các đồng chí có trình độ chuyên môn vững, khả năng sư phạm tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đủ điều kiện tham gia thi giảng viên giỏi cấp Học viện. Đồng thời, đây còn là dịp sinh hoạt chuyên môn rất bổ ích, nhằm khuyến khích tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy của mỗi cán bộ, giảng viên trong Khoa, đồng thời qua hội thi cũng tạo điều kiện để các thế hệ giảng viên trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm, thống nhất nhận thức qua đó bồi dưỡng nâng cao chất lượng các lớp giảng viên mới, giảng viên trẻ của Khoa.

                                                                           Tác giả: Thiếu tá Nguyễn Hải Hưng      

Khoa Quân chủng/ Học viện Quốc Phòng