Quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và thực hiện Kế hoạch thi giảng viên dạy giỏi năm học 2023-2024, ngày 08 tháng 5 năm 2024 Khoa Quân chủng tổ chức Hội thi giảng viên giỏi cấp Khoa cho 02 đồng chí: Thượng tá Trần Anh Tuấn, giảng viên bộ môn Phòng không và trung tá Bùi Trọng Thăng, giảng viên bộ môn Không quân. Hội thi do đồng chí đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng, Chủ nhiệm khoa chủ trì. Tham dự có đông đủ cán bộ, giảng viên trong Khoa. 

Đồng chí Đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng Chủ nhiệm khoa, chủ trì Hội thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi hàng năm được Chi ủy, chỉ huy Khoa xác định là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ giảng viên, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, cổ vũ, động viên giảng viên thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng sư phạm. Ngay từ đầu năm học Chi ủy, chỉ huy Khoa đã chủ động phân công, giao nhiệm vụ cho các bộ môn lập kế hoạch, tiến hành các bước bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đào tạo nói chung và các tiêu chí thi giảng viên dạy giỏi các cấp. Các giảng viên được giao nhiệm vụ thi giáo viên dạy giỏi đã tích cực nghiên cứu nội dung, biên soạn bài giảng, lập kế hoạch giảng bài, xây dựng bài giảng điện tử, thục luyện, rèn luyện phương pháp tác phong sư phạm nâng cao chất lượng giờ giảng.

Đồng chí Thượng tá, TS Trần Anh Tuấn, giảng viên bộ môn Phòng không thi giảng bài

Chủ trì Hội thi, Đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng nhận xét, đánh giá và kết luận: Công tác thi giảng viên dạy giỏi của Khoa có vai trò rất quan trọng nhằm tuyển chọn các đồng chí có trình độ chuyên môn vững, khả năng sư phạm tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Căn cứ vào kết quả chấm thi, Hội đồng khoa học đánh giá 02 đồng chí tuyển chọn thi đợt này là giảng viên dạy giỏi cấp Khoa và tuyển chọn đồng chí Trần Anh Tuấn tham gia thi giảng viên giỏi cấp Học viện: đồng chí yêu cầu đồng chí Tuấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, tích cực thục luyện bài giảng, rèn luyện các nội dụng để giành kết quả cao trong cuộc thi giảng viên giỏi cấp Học viện.

Hội thi giảng viên giỏi cấp khoa không chỉ nhằm mục đích tuyển chọn giảng viên có đủ điều kiện tham gia thi giảng viên giỏi cấp Học viện, mà đây còn là dịp sinh hoạt chuyên môn rất bổ ích, nhằm khuyến khích tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy của mỗi cán bộ, giảng viên trong Khoa, đồng thời qua hội thi cũng tạo điều kiện để các thế hệ giảng viên trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm, thống nhất nhận thức qua đó bồi dưỡng nâng cao chất lượng các lớp giảng viên mới, giảng viên trẻ của Khoa.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Bùi Trọng Thăng

Khoa Quân chủng/ Học viện Quốc phòng