Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chọn giảng viên năm học 2023-2024 của Khoa Quân chủng, sáng ngày 15/9/2023, Khoa Quân chủng tổ chức thi tuyển chọn giảng viên cho đồng chí Trung tá ThS Trần Quang Lực - Phó tham mưu trưởng trung đoàn, thuộc Sư đoàn phòng không Hà Nội.

Đồng chí: Đại tá, PGS, TS Đinh Xuân Thanh Chủ nhiệm khoa, chủ trì.

Chủ trì buổi thi tuyển chọn giảng viên, Đại tá, PGS, TS Đinh Xuân Thanh Chủ nhiệm khoa nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn giảng viên về Khoa có vai trò rất quan trọng nhằm tuyển chọn các đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm công tác thực tiễn để các đồng chí có đầy đủ tiêu chí là giảng viên của Học viện và nhanh chóng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa. Đồng chí yêu cầu, việc nhận xét, đánh giá phải khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực chất về bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ thi tuyển chọn, đồng thời bồi dưỡng thêm về phương pháp, nội dung để giảng viên tham gia thi cấp Học viện đạt kết quả tốt nhất.

Đồng chí Trung tá, Thạc sỹ Trần Quang Lực, cán bộ dự thi thực hành giảng bài

Với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu và thục luyện bài giảng, đồng chí Trung tá Trần Quang Lực, cán bộ dự thi tuyển chọn đã hoàn thành tốt nội dung bài thi của mình.

Đồng chí Đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng Phó Chủ nhiệm khoa phát biểu nhận xét giảng viên tham gia tuyển chọn

Đồng chí: Đại tá, PGS, TS Đinh Xuân Thanh Chủ nhiệm khoa, kết luận.

Hội đồng khoa học và 100% cán bộ, giảng viên trong khoa đã nhận xét kết quả bài giảng của đồng chí Trần Quang Lực và nhất trí đề nghị Học viện tuyển chọn về làm giảng viên bộ môn phòng không, Khoa Quân chủng

Kết luận buổi thi tuyển, đồng chí Chủ nhiệm khoa chúc mừng đồng chí Trần Quang Lực đã được cán bộ, giảng viên trong Khoa nhất trí tuyển chọn; đồng thời yêu cầu đồng chí phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, tích cực thục luyện bài giảng, rèn luyện các nội dụng để hoàn thành tốt bài thi trước Hội đồng tuyển chọn của Học viện./.

                                                                           Tác giả: Đại tá Trần Văn Toản

Khoa Quân chủng, Học viện Quốc phòng