Ngày 08/11/2023, Khoa Quân chủng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2023. Đại tá, PGS, TS  Lê Quốc Dũng - Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tướng, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện, đại biểu Cục Chính trị và đông đủ các đồng chí cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Đại tá Lê Quốc Dũng - Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị

Đại tá, PGS, TS  Lê Quốc Dũng thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Khoa đọc báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, báo cáo nhấn mạnh: Năm qua, cán bộ giảng viên của Khoa thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện không ít khó khăn như quân số thiếu vắng do đi thực tế, đi học, nghỉ chờ hưu nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Đảng ủy, BGĐ Học viện, cùng với sự cố gắng nỗ lực và tinh thần đoàn kết cao của mỗi cán bộ, giảng viên, phong trào thi đua quyết thắng của Khoa đã đạt được những kết quả rất quan trọng:

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và chủ trương “03 thực chất”, “02 thiết thực”. Tổ chức huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch bảo đảm chất lượng tốt. Thực hiện có nền nếp các bước thông qua bài giảng, đề tài, tài liệu, luận văn, luận án, dự giảng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa luôn đi vào nền nếp, chất lượng các đề tài, tài liệu, luận văn, luận án của Khoa luôn được cơ quan chuyên môn đánh giá là một trong những khoa có chất lượng rất tốt. Trong năm, đã tổ chức biên soạn, nghiệm thu 05 tài liệu (04 tài liệu dạy học cấp Bộ, 01 tài liệu cấp Học viện); viết được 21 bài báo khoa học và tham luận, trong đó có 03 bài tham luận hội thảo xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”; 01 bài tham luận cho đồng chí Giám đốc Học viện tham gia Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Bộ công an Chủ trì. Thực hiện 3 chuyên đề thuộc đề án 3752 của Bộ Quốc phòng đã được nghiệm thu, kết quả tốt. Tham gia đề tài cấp Bộ Quốc phòng của 02 quân chủng và của Học viện. Đã hoàn thành các bước Hồ sơ đầu vào 01 đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

Duy trì và thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua đột kích do Học viện phát động. Nội bộ Khoa luôn đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, không để vụ việc xảy ra.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều nhất trí với nhận định, đánh giá của lãnh đạo, chỉ huy Khoa và kiến nghị đề xuất một số giải pháp tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhấn mạnh, năm 2024, nhiệm vụ của Khoa tiếp tục có bước phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao, trong khi đội ngũ giảng viên vẫn trong tình trạng thiếu vắng; do đó, mỗi cán bộ, giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trung tướng, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, giảng viên của Khoa đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí động viên cán bộ, giảng viên khắc phục khó khăn, đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm khoa ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, đồng chí yêu cầu tập thể cán bộ, giảng viên hãy đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Tích cực tham gia các phong trào Thi đua quyết thắng năm và các đợt thi đua cao điểm.

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và chủ trương “03 thực chất”, “02 thiết thực” trong huấn luyện đào tạo.

Ba là, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu khoa học; chủ động, tích cực tham gia viết báo khoa học và viết bài đấu tranh trên không gian mạng.

Bốn là, duy trì nghiêm túc nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong công tác và trong tham gia giao thông; không có vụ việc vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến Khoa và Học viện. 

Thời gian tới mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, quân số vẫn còn thiếu vắng, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, song với truyền thống đoàn kết sáng tạo, tự lực tự cường Khoa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.

                                                                           Tác giả Đại tá Huỳnh Thắng

                                                                                          Khoa Quân Chủng/ Học viện Quốc phòng