Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2024, cùng với 77 điểm cầu trên toàn quốc, cán bộ, giảng viên Khoa Quân sự địa phương, Học viện Quốc phòng, đã tham gia hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác quốc phòng ởbộ ngành Trung ương, địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; công bố quyết định của thủ tướng chính phủ quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP&AN thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045. Tại điểm cầu Học viện Quốc phòng đồng chí Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị, cùng dự có đồng chí đại diện các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Học viện Quốc phòng.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác quốc phòng ở bộ ngành Trung ương, địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng thời nghe các ý kiến phát biểu thảo luận ở các điểm cầu trên cả nước.

Thực hiện công tác quốc phòng là một trong những chủ trương lớn được xác định trong các kỳ Đại hội và trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương giữ vị trí, vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.Trong năm 2023, trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định, kinh tế - xã hội trong nước dưới sự tác động mạnh mẽ của sự suy thoái kinh tế toàn cầu sau đại dịch covid. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức triển khai và phối hợp với các cơ quan, bộ ngành Trung ương, địa phương làm tốt công tác quốc phòng ở từng cơ quan, đơn vị và các địa phương, tạo được môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương và trên cả nước.

Năm 2024, thế giới trước những diến biến phức tạp của cuộc chiến giữa Nga - Ucraina, chiến sự tại Dải Gaza và tình hình phức tạp tại Biển Đông, một số nước lớn có sự điều chỉnh về chiến lược quân sự đặt ra yêu cầu ngày càng cao về công tác quốc phòng tại các bộ ngành Trung ương và địa phương. Với kết quả đã đạt được trong năm qua là tiền đề để các bộ ngành Trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng năm 2024, tạo môi trường ổn định để mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong trình hình mới./.

Bài và ảnh: Trần Mạnh Túc

Khoa Quân sự địa phương/ Học viện Quốc phòng