Thực hiện Kế hoạch số 4131/KH-BCĐKVPT ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 1719/HL-HV ngày 28/8/2023 của Giáp đốc Học viện Quốc phòng về cử giảng viên hỗ trợ tập huấn xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ cho các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 07/09/2023, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc tập huấn xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến khu vực phòng thủ. Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là giảng viên của Học viện Quốc phòng, các đồng chí là ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố và hơn 400 đồng chí học viên thuộc Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, các sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố và các quận huyện và thành phố Thủ Đức.

Lễ khai giảng lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, Chủ nhiệm khoa quân sự địa phương, Học viện Quốc phòng giới thiệu cho lớp tập huấn chuyên đề “Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các Ban, ngành, Đoàn thể địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ”. Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong giai đoạn hiên nay, giúp học viên lớp tập huấn hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng từng cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Từ đó giúp cho các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần, thấy rõ trách nhiệm của mình trong chuẩn bị và xây dựng các loại văn kiện tác chiến phòng thủ của ngành mình sát với tình hình thực tế của địa phương, làm cơ sở tham gia luyện tập, diễn tập tác chiến phòng thủ, cũng như sẵn sàng xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Hồng giới thiệu chuyên đề cho lớp tập huấn

Kết quả giới thiệu chuyên đề của đồng chí chủ nhiệm Khoa quân sự địa phương, được Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu, học viên tham dự lớp tập huấn đánh giá cao và lĩnh hội đầy đủ, là cơ sở để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng vào xây dựng tiềm lực, lực lượng và thế trận, tạo thành sức mạnh tổng hợp của khu vực phòng thủ, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn ngày càng vững mạnh./.

Tác giả Thượng tá Trần Mạnh Túc

Khoa Quân sự Địa phương/ Học viện Quốc phòng