Thực hiện Công văn số 1228/VP-THKH ngày 12/6/2024 của Văn phòng về việc tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 ; Hướng dẫn số 1269/HD-BCĐ ngày 18/6/2024 của Ban chỉ đạo 50 Học viện Quốc phòng về sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020 - 2024. Sáng ngày 26/6/2024, Khoa Quân sự địa phương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 – 2024.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hồng Chủ nhiệm Khoa đọc báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu

năm 2024

Thay mặt chỉ huy Khoa, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Chủ nhiệm Khoa báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024 và định hướng một số nội dung chính để Hội nghị tập trung thảo luận.

Sáu tháng đầu năm 2024, Khoa Quân sự địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của cấp trên, vận dụng sát với thực tiễn và đặc thù của Khoa. Thường xuyên đổi mới phương pháp, cập nhật, bổ sung nội dung, nâng cao chất lượng bài giảng, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong Khoa. Về công tác huấn luyện - đào tạo, Khoa đã hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình đào tạo cho các đối tượng, đảm bảo 100% giờ giảng đạt chất lượng khá trở lên, không có hiện tượng sai giờ, sót lớp; chấp hành nghiêm kỷ luật học tập, các lớp nghiên cứu thực tế đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác nghiên cứu khoa học, Khoa chủ động trong xây dựng kế hoạch thông qua, đánh giá các luận án, luận văn, đề tài, tài liệu góp phần củng cố nâng cao chất lượng luận án, luận văn, chuyên đề cuối khóa cho các lớp đào tạo và chất lượng, tiến độ nghiên cứu các đề tài tài liệu đảm bảo theo đúng kế hoạch. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được chú trọng, tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ như tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; viết các bài tham luận hưởng ứng các ngày lễ lớn; viết tin bài đấu tranh trên không gian mạng; tin bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của Học viện; các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, tập san của ngành… Phối hợp đưa dẫn các đoàn học viên các lớp đi tham quan tại các địa phương đơn vị; hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của  đất nước. Công tác quân sự, hậu cần - kỹ thuật được duy trì nghiêm túc, thường xuyên, có nền nếp.

Về kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024, lãnh đạo, Chỉ huy Khoa đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng, cụ thể hóa nội dung 4 mục tiêu Cuộc vận động 50 sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của Khoa; Đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động 50 vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm của Chi bộ; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Cuộc vận động 50 với các phong trào thi đua Quyết thắng. Kết quả, Khoa đã hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Cuộc vận động đề ra, bảo đảm Khoa an toàn tuyệt đối.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Khoa biểu dương kết quả đã đạt được trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024; kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và tin tưởng rằng, thời gian tới Khoa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, xây dựng Khoa luôn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Trịnh Bá Tuất

Khoa Quân sự địa phương / Học viện Quốc phòng