Thực hiện Kế hoạch số 405/KH-HL ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Cục Huấn luyện - Đào tạo về Kế hoạch học tập, nghiên cứu thực tế công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại tỉnh Tuyên Quang. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2023, Đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Lớp Đào tạo ngắn hạn CH - TM cao cấp CD, CL Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 20 do đồng chí Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã đi học tập, nghiên cứu thực tế công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại tỉnh Tuyên Quang. Cùng đi có đại diện Hệ Quốc tế, Khoa Quân sự Địa phương.

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc, nằm giữa Đông Bắc và Tây Bắc của Việt Nam, phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và phía Nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Diện tích tự nhiên 5.868km2, gồm 07 huyện, thành phố. Với bề dày truyền thống cách mạng của địa phương. Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô khu giải phóng, được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là trung tâm của cách mạng cả nước.

Tại buổi tọa đàm, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ một số nội dung như: đặc điểm tình hình; quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; định hướng lớn phát triển tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh… Qua đó, giúp cho các học viên Lớp Đào tạo ngắn hạn CH - TM cao cấp CD, CL Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 20 hiểu hơn những thuận lợi và khó khăn của tỉnh Tuyên Quang trong kháng chiến cũng như trong giai đoạn hiện nay; từ đó có những đánh giá, nhìn nhận, về sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam nói chung; quân và dân tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Đây là cơ sở thực tiễn để Học viện Quốc phòng và khoa Quân sự Địa phương tiếp tục vận dụng vào huấn luyện cho các đối tượng học viên trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố Tuyên Quang

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lán Nà Nưa tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

 

Tác giả: Đại tá, TS Trần Xuân Vương

Khoa Quân sự địa phương/ Học viện Quốc phòng