Thực hiện Kế hoạch số 430/KH-HV ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Học viện Quốc phòng về chuyển đổi số năm 2024; Quyết định số 1251/QĐ-HV ngày 14/6/2024 phê duyệt Kế hoạch tập huấn công tác chuyển đổi số trong quản lý và ban hành văn bản ký số.

Ngày 05 tháng 7 năm 2024, Văn phòng Học viện Quốc phòng tổ chức tập huấn công tác chuyển đổi số trong quản lý và ban hành văn bản ký số. Dự và chỉ đạo có đồng chí Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó Giám đốc Học viện. Tham dự còn có đông đủ chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ, các đồng chí có chữ ký số cá nhân và các đồng chí cán bộ được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản trong toàn Học viện.

Toàn cảnh buổi tập huấn công tác chuyển đổi số trong quản lý và ban hành văn bản ký số

Mục đích của tập huấn  nhằm trang bị kiến thức chung, nghiệp vụ, kỹ năng về quy trình ban hành văn bản điện tử sử dụng ký số toàn trình trong Học viện Quốc phòng cho cán bộ, nhân viên trong toàn Học viện.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đại tá Ngô Văn Sáng, Chánh Văn phòng  yêu cầu các đồng chí dự tập huấn nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, theo dõi, nắm chắc nội dung để làm cơ sở cho quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình; khai thác hiệu quả chức năng của hệ thống góp phần đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số cá nhân, tổ chức, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí giúp cho việc gửi, nhận và xử lý văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trong Học viện được nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Nội dung dung tập huấn gồm 2 phần: Phần lý thuyết giới thiệu một số Quy định về việc quản lý, sử dụng USB Token, xác định độ mật và cơ sở pháp lý, ký hiệu của văn bản trước khi ban hành. Phần thực hành hướng dẫn thực hiện Quy trình ban hành văn bản điện tử sử dụng chữ ký số trong Học viện Quốc phòng.

Đồng chí Trung tá CN Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Trưởng ban VTLT giới thiệu một số quy định chung về quản lý và ban hành VB ký số

Đồng chí Thượng úy CN Nguyễn Thu Hường, Trợ lý Ban VTLT giới thiệu thực hành  quy trình ban hành văn bản điện tử sử dụng chữ ký số

Qua lớp tập huấn giúp cho các đồng chí chuyên trách hiểu rõ về quy trình và cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động cơ quan nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, đảm bảo tính xác thực và giá trị pháp lý của văn bản điện tử. Kết quả của lớp tập huấn về chữ ký số cho thấy tính khả thi cao của việc triển khai rộng rãi ứng dụng này trên quy mô toàn Học viện. Điều này chắc chắn sẽ giúp cải thiện đáng kể tốc độ xử lý công việc, đảm bảo độ tin cậy, tiết kiệm thời gian và chi phí giấy tờ, vận chuyển, đi lại trong các hoạt động hành chính hiện nay./.

Tin, bài và ảnh: Thiếu tá CN Đỗ Thị Thảo Ninh

Văn phòng Học viện Quốc phòng