Chiều 20-12, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thăm, làm việc với Học viện Quốc phòng.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự của Học viện Quốc phòng khi đến thăm, làm việc.

Dự đón, làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác, về phía Học viện Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quốc phòng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Học viện Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Học viện Quốc phòng đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc.

Tại Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi thăm Phòng truyền thống cùng hệ thống cơ sở vật chất; nghe báo cáo khái quát lịch sử hình thành, phát triển, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện thời gian qua, trọng tâm là năm 2023. Phát biểu, trao đổi, trò chuyện thân mật với lãnh đạo và cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh giá trị to lớn của hòa bình; tranh thủ thông báo khái quát tình hình quốc tế, khu vực, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của Học viện Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá, Học viện Quốc phòng là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và quốc gia, có vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ... 

Sau khi chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và thành tích của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng những năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở một số vấn đề trọng tâm yêu cầu Học viện Quốc phòng cần đặc biệt quan tâm, nắm bắt, nghiên cứu, đưa vào chương trình giảng dạy. Trong đó, chú ý đến vấn đề nhận thức đúng về đối tượng, đối tác, giải quyết tốt mối quan hệ với đối tác, đối tượng; nhận thức đúng về chủ trương, giải pháp chiến lược, nắm bắt thời cơ để phát triển đất nước, song phải giữ vững độc lập, tự chủ; các vấn đề cần nghiên cứu trong tổ chức xây dựng quân đội; phát triển lý luận về quốc phòng, nghệ thuật quân sự; diễn biến phức tạp của thách thức an ninh phi truyền thống cùng những vấn đề phức tạp mới, thách thức mới trong nước…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Học viện Quốc phòng.

Trước bối cảnh tình hình mới cùng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, trên cơ sở vị trí, vai trò của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Học viện cần xây dựng đề án, tập trung đồng bộ các biện pháp, tạo bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, góp phần tích cực vào xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang cả trước mắt lẫn lâu dài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong đó, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang. Nội dung đào tạo phải sát với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước, sự phát triển của Quân đội, phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức chiến tranh hiện nay, bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại buổi làm việc.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quốc phòng cần bảo đảm dạy - học thực chất, hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục-đào tạo. Cùng với đó, đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh, nhất là những nhận thức, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu dự báo, nắm chắc tình hình; chú trọng nghiên cứu chiến lược; đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các ban, bộ, ngành và địa phương.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng đặc biệt của công tác đối ngoại quân sự, hợp tác quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ này, nhất là trong huấn luyện - đào tạo, trao đổi, tổ chức tọa đàm, nghiên cứu học thuật; thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cao cấp cho các nước bạn. Học viện cần quan tâm đầu tư thỏa đáng, hiệu quả để xứng tầm là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp, nghiên cứu, phát triển khoa học và hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại buổi làm việc.

Song song với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược, trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện Quốc phòng cần chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo, huấn luyện; không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện-đào tạo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quốc phòng cần chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng tại buổi thăm, làm việc.

Với truyền thống vẻ vang, cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, Học viện Quốc phòng sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin cậy, giao phó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2023); chuẩn bị đón năm mới 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng nói riêng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân nói chung lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đạt được nhiều thành tích, thắng lợi mới.

Theo qdnd.vn