Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Hội đồng khoa học Khoa Chiến lược đã tiến hành hội thảo để chấm 2 chuyên đề luận án tiễn sĩ cho nghiên cứu sinh Phan Văn Liêm. Đồng chí Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thanh, Chủ nhiệm Khoa, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có đông đủ các thành viên trong 2 Tiểu ban chấm chuyên đề và các nhà khoa học của Khoa Chiến lược.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa Chiến lược công bố quyết định thành lập Tiểu Ban chấm chuyên đề luận án tiến sĩ

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa Chiến lược kết luận hội thảo

Thay mặt Hội đồng khoa học, đồng chí chủ trì hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian buổi hội thảo và công bố Quyết định thành lập các Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh. Tiếp đó, Nghiên cứu sinh Phan Văn Liêm đã báo cáo tóm tắt kết quả quá trình nghiên cứu, chuẩn bị các chuyên đề tiến sĩ trước Hội đồng và có một số kiến nghị đề xuất. Các Tiểu ban đã lần lượt chấm từng chuyên đề. Hầu hết các thành viên trong Tiểu ban chấm chuyên đề và các nhà khoa học của Khoa đã đánh giá cao bản thảo hai chuyên đề luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh. Hai chuyên đề được Nghiên cứu sinh tích cực tìm đọc tài liệu, chuẩn bị công phu, chu đáo, đúng quy cách, bố cục hợp lý, dung lượng phù hợp, các mục, tiểu mục cân đối, hài hòa, chất lượng tốt.

Sau hơn ba giờ làm việc, với sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học tham dự, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Bản thảo hai chuyên đề luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Văn Liêm bảo đảm chất lượng tốt (đạt điểm giỏi). Tuy nhiên, bản thảo từng chuyên đề luận án tiến sĩ còn có một số thiếu sót, Hội đồng khoa học yêu cầu Nghiên cứu sinh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học và kết luận của Hội đồng, bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh bản thảo chuyên đề. Hội đồng nhất trí và biểu quyết thông qua. Sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh theo kết luận của Hội đồng, báo cáo về Học viện (qua Phòng Sau đại học) theo quy định, nghiên cứu sinh sẽ được tiến hành các bước tiếp theo của quy trình làm luận án tiến sĩ./.

Tin, bài và ảnh: Đại tá Trịnh Văn Nam

CNBM Lý luận chung về Chiến lược/ Học viện Quốc phòng