Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Căn cứ Chỉ thị số 397 - CT/ĐU ngày 04/11/2022 của Thường vụ Đảng ủy Học viện về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong Học viện tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Căn cứ hướng dẫn số 2424 – HD/CT ngày 02/12/2022 của Cục Chính trị Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Học viện. Sáng 12-5, tại Học viện Quốc phòng, Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự, đã tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học NTQS; cùng Thủ trưởng các phòng; Tạp chí NTQS Việt Nam; đại diện Hội phụ nữ cơ sở trong Viện Khoa học NTQS; đại biểu Khoa trinh sát và toàn thể chí đoàn viên công đoàn.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thảo Lan Oanh Chủ tịch Công đoàn  cơ sở Viện Khoa học NTQS cho biết, Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2018 - 2023; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ IV; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII. Bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ IV.

Đồng chí Nguyễn Thảo Lan Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023 khai mạc Đại hội

 Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời cho ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ IV; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII.

Thay mặt Đảng uỷ, chỉ huy Viện Khoa học NTQS, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng đã nhấn mạnh và gợi mở thêm một số nội dung cần làm tốt trong thời gian tới của Ban Chấp hành Công đoàn như: Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng và truyền thống cách mạng của dân tộc; Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, đa dạng hoá các loại hình hoạt động, kịp thời phản ánh với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn. 

Đặc biệt, Công đoàn cơ sở phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học NTQS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của Công đoàn các cấp để xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện; gắn kết được nhiệm vụ Công đoàn với nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí. Bầu 08 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ IV

Với sự đồng tình nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua Nghị quyết gồm những chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với những kết quả trên, Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học NTQS, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. 

                          Trung tá Nguyễn Huy Huyến – Viện Khoa học NTQS