Học kỳ 2 năm học 2023-2024, Hệ Chiến dịch-chiến lược được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viên giao nhiệm vụ quản lý tiếp nhận 02 khóa với 149 học viên (Lớp Đào tạo ngắn hạn chỉ huy - tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 51: 99 đ/c; Lớp Đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 6: 50 đ/c). Với số lượng học viên đông, quân hàm và tuổi đời không đồng đều, chất lượng học viên nhiều chuyên ngành từ các đơn vị trong toàn quân về học tập trên nhiều cương vị khác nhau; nhận thức ở cấp chiến dịch - chiến lược còn nhiều hạn chế; trong khi đó nội dung chương trình khép kín, cường độ học tập cao, kiến thức rộng, có nhiều nội dung chuyên đề mới ... phần nào tác động đến tâm tư, cũng như kết quả học tập của học viên.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp hiệp đồng, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan, khoa giáo viên và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, học viên, nhân viên trong đơn vị, Hệ Chiến dịch - Chiến lược đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sau một tháng học tập.

Trung tướng, TS Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Kết quả đạt được đó là:

Ngay từ đầu khóa học, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, chỉ huy Hệ và cơ quan chức năng quán triệt đầy đủ các quy định, quy chế về nội dung, chương trình huấn luyện - đào tạo, thời gian học tập; về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, mỗi đồng chí học viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tập trung mọi thời gian để nghiên cứu, học tập. Chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, thời gian học tập trên lớp cũng như các buổi tự học, nghiên cứu ... Bước đầu, mỗi đồng chí học viên đã tìm ra phương pháp học phù hợp cho từng môn học. Hệ chủ động phối hợp chặt chẽ với từng cơ quan, khoa giảng viên để triển khai thực hiện lịch huấn luyện đúng kế hoạch. Thông qua kiểm tra của các cơ quan chức năng, khoa giáo viên đánh giá chung: Học viên các lớp có ý thức trách nhiệm cao trong học tập và rèn luyện.

Trong tháng đầu học tập: Các lớp tham gia thảo luận được 107 lượt, kết quả: Giỏi 86/107 = 80,1%, khá 21/107 = 19,9%. Kiểm tra được 02 môn đạt 100% khá giỏi, chấp hành nghiêm quy chế, theo đúng phương châm “Ba thực chất”, “Hai thiết thực”; học tập, nghiên cứu thực tế 01 lượt bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Các nền nếp, chế độ sinh hoạt được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc; nội bộ đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao; chất lượng học tập, thảo luận, trao đổi có nhiều chuyển biến tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, tháng đầu học tập ở các tổ và lớp. Lãnh đạo, chỉ huy Hệ tích cực, chủ động theo bám lớp; nắm tình hình tư tưởng kịp thời giải quyết vướng mắc nảy sinh; quản lý chặt chẽ học viên theo điều lệnh quản lý bộ đội; quân số học tập luôn đạt trên 99,7% trở lên.

Quang cảnh Hội nghị

Sau một tháng học tập bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn thiếu sót tồn tại đó là: thời gian đầu một số học viên phương pháp học tập chưa phù hợp, chưa quen với phương pháp dạy học tích cực của Học viện, do vậy kết quả trong chuẩn bị nội dung tập bài và thảo luận có nội dung chưa sâu, kỹ.

Đánh giá chung: Qua một tháng học tập, các lớp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi đồng chí học viên nêu cao ý thức trách nhiệm, có phương pháp học tập khoa học, phù hợp cho từng môn học. Đơn vị đoàn kết, thống nhất cao, tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập; chấp hành nghiêm các chế độ quy định của Học viện và đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với những kết quả đã đạt được, Hệ chiến dịch – chiến lược rất mong nhận được sự quan tâm tạo mọi điều kiện của thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện và sự phối hợp tạo mọi điều kiện của các cơ quan, khoa giáo viên, đặc biệt sự đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, học viên, nhân viên trong đơn vị, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Học viện Quốc phòng Anh hùng “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”./.

 

Tin, bài và ảnh: Trung tá Nguyễn Huy Hiệp,

Trợ lý Hệ Chiến dịch - Chiến lược/Học viện Quốc phòng.