Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chủ trì Lễ Khai giảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu Khai giảng năm học 2022 – 2023 của Học viện Quốc phòng

Cùng dự Lễ Khai giảng có các đại biểu: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Quốc hội; Đồng chí Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban QP&AN Quốc hội; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đồng chí Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cùng các đồng chí đại biểu cơ quan chức năng của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Văn phòng Quốc hội.

Về phía Học viện Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện. Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023 còn có đông đủ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện trình bày diễn văn khai giảng

Trình bày diễn văn khai giảng, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng khẳng định: Năm học 2021 - 2022 vừa qua, quán triệt sâu sắc chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện đã chủ động, triển khai toàn diện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác. Đẩy mạnh thực hiện “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI, tập trung vào: Nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp dạy học theo phương châm “lấy người học làm trung tâm”, đẩy mạnh thực hiện “3 thực chất”, gắn với “2 thiết thực”: “nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực”; tăng cường thảo luận, tập bài, luyện tập vận hành cơ chế và mời các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, nghành, địa phương và đơn vị đến giới thiệu các chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với học viên, giảng viên tại Học viện. 

Bước vào năm học 2022 - 2023, với trách nhiệm chính trị, toàn Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, "tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài", nhất là đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 26, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết 109 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp CD, CL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng yêu cầu đối với mỗi đồng chí học viên, cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của khóa học, nhận rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được tham gia học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại Học viện Quốc phòng, từ đó cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, nhân văn; chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập, nâng cao kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị; tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện, hoàn thành tốt nội dung, chương trình của từng môn học, khóa học.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực phấn đấu không ngừng và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của Học viện Quốc phòng trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nêu rõ: Năm học 2022 - 2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng, khó lường. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; song các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng, ngày càng gay gắt; xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh kiểu mới, tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, can thiệp lật đổ, khủng bố, an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc tới mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó đáng lưu ý cuộc xung đột Nga - Ukraina, những nhân tố gây mất ổn định tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tình hình Biển Đông,… đang ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình an ninh, chính trị, xã hội trên thế giới, khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, công khai, quyết liệt và trực diện hơn; chúng tập trung mưu toan chuyển hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kích động chia rẽ, đòi “phi chính trị hóa’’ Quân đội và Công an nhằm phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và con đ  ường đi lên CNXH ở nước ta. Tình hình trên càng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; chăm lo xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chủ tịch Quốc hội trao đổi cùng các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới

Đảng, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viện Quốc phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng đặt ra một số yêu cầu đối với Học viện Quốc phòng trong thời gian tới để hoàn thành tốt hơn nữa, cao hơn nữa, chủ động sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, tập trung trên một số nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện - đào tạo. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 29 của BCHTW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 26 của BCHTW khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Thứ hai, Học viện cần tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới; đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh trong Quân đội và của cả nước.

Thứ ba, đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh quân sự trong tình hình mới.

Thứ tư, không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong đào tạo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Thứ năm, tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trên cơ sở đó, đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Học viện Quốc phòng có hình thức đóng góp phù hợp cho Đảng, cho Quốc hội và Chính phủ trong hoạch định các chủ trương, hoàn thiện hệ thống luật pháp, thể chế, chính sách để phát triển đất nước, nhất là kết hợp giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giảng viên Học viện

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và những thành tích đã đạt được trong những năm qua cùng với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện, chúng ta tin tưởng năm học 2022 - 2023 sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa