Ngày 8-3, đoàn đại biểu các tổ chức quần chúng Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Đoàn đại biểu do Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn những công lao to lớn của Người và báo công với Bác những thành tích tiêu biểu của cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng Học viện Quốc phòng đạt được trong thời gian qua.

Trải qua hơn 47 năm phấn đấu và trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp, nhiều người giữ cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Học viện đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh, quân sự, về xây dựng lực lượng vũ trang, Quân đội; về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Đóng góp xứng đáng vào công tác lý luận của Đảng và Quân đội, góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phát triển và hoàn thiện đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong năm qua 100% các tổ chức công đoàn, phụ nữ, đạt vững mạnh; 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85% cán bộ, đoàn viên, hội viên hoàn thành xuất sắc. Trung bình hàng năm có hơn 40% cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở,  hơn 35% cán bộ, đoàn viên, hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ Tiên tiến.

Phát huy truyền thống “Trung thành -Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo” các tổ chức quần chúng học viện luôn chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ, mạnh dạn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mang lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Với những thành tích đã đạt được, Học viện Quốc phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong không khí thiêng liêng, trước anh linh của Người, cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng Học viện Quốc phòng nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng của Học viện Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, tiên tiến, mẫu mực, lập nhiều thành tích mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Học viện Quốc phòng anh hùng; xứng đáng là Trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia.    

 

Tin, ảnh: Thu Hiền, Trợ lý quần chúng

Cục Chính trị, Học viện Quốc phòng