Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng xuân mới, ngày 26/02/2024 Học viện Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ Khai giảng các lớp học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng; đồng chí PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí đại biểu trong và ngoài Quân đội cùng dự có các đồng chí cán bộ, giảng viên các cơ quan, khoa, hệ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh khóa 94, Lớp đào tạo ngắn hạn CH – TM chiến dịch, chiến lược khóa 51, Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 6.

 

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng.

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, quân sự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới, những năm qua Học viện Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, Công an, Quân đội và các địa phương, tích cực nghiên cứu, rút kinh nghiệm, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện. Với tinh thần dạy học theo hướng tích cực, thiết thực, lấy người học làm trung tâm, rèn luyện năng lực, tư duy cho học viên; thực hiện phương châm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và phương châm của Đảng ủy Học viện “Chất lượng huấn luyện của Học viện Quốc phòng là khả năng lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi của Quân đội”; chủ trương “3 thực chất”:“Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, gắn với “2 thiết thực”:“nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực”. Do đó, chất lượng huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Mỗi khóa học có chương trình, nội dung, yêu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu: Giúp cho học viên nâng cao khả năng tư duy dự báo chiến lược; nâng cao trình độ về lý luận chính trị, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Hiện nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội đang là động lực hình thành xã hội thông tin, nền sản xuất thông minh, kinh tế số, thúc đẩy quá trình cải cách, đổi mới, sáng tạo và tái cấu trúc ở mọi quốc gia.

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh kiềm chế lẫn nhau, can dự và chi phối vào nội bộ các nước khác.

Những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mang tính toàn cầu đan xen lẫn nhau, đặt ra nhiều vấn đề buộc cộng đồng quốc tế phải đối phó như: An ninh con người, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, đói nghèo, dịch bệnh... Đặc biệt, cuộc xung đột quân sự giữa Nga – Ukraine, Israen-Hamas kéo theo những hệ lụy khó lường.

Tình hình an ninh chính trị nước ta cơ bản ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng, có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn quyết liệt chống phá cách mạng nước ta, chúng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhằm từng bước làm thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

Tình hình đó đang đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu, nắm vững quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, quân sự trong các chiến lược và Nghị quyết của Đảng để xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện trong thời kỳ mới. Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện rất mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng; sự giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Bộ Quốc phòng; các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương, các đơn vị Quân đội, Công an để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2024/2/27/66d1b692-3723-4426-880a-0a8686872e44.jpeg

Các đại biểu dự lễ khai giảng tại Học viện Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Học viện phải tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới huấn luyện - đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực, thi và kiểm tra đánh giá đúng thực chất; các bài giảng phải làm rõ, cụ thể hóa những vấn đề mới trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XIII, bảo đảm tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, cập nhập những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học. Đồng thời, duy trì nghiêm túc quy chế HL-ĐT, nền nếp chính quy, nhất là thời gian tập bài, ôn tập, lên xuống lớp và ra vào doanh trại. Công tác bảo đảm huấn luyện phải chu đáo, tỷ mỷ phục vụ tốt cho việc học tập và nghiên cứu của học viên. Đối với học viên, cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu của khóa học, nhận rõ niềm vinh dự, tự hào khi được học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng; nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập; đẩy mạnh thi đua học thực chất, thi kiểm tra thực chất để nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực, phương pháp tác phong công tác và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình, giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học.

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng khoá học sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

Cục Chính trị/ Học viện Quốc phòng