Trong không khí phấn khởi hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Học viện Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh khóa 96. Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Dự Lễ khai giảng có Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện; đồng chí PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; các đại biểu trong và ngoài Quân đội. Cùng dự có các đồng chí cán bộ, giảng viên các cơ quan, khoa, hệ và 44 đồng chí học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh khóa 96.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng,Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong thời gian hơn một tháng, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền Biển đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng… Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, giúp các đồng chí nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu Khai giảng khóa học, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Những nội dung trên rất quan trọng và thiết thực, giúp các đồng chí học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên phải tích cực, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới huấn luyện - đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực, đánh giá đúng thực chất; các bài giảng phải bổ sung, cập nhật những tổng kết lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết quả các kỳ Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm cho bài giảng có tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, với những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học.

Đối với các đồng chí học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 96 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quân sự, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 96 và lãnh đạo Học viện Quốc phòng chụp hình lưu niệm.

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Khóa 96 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Mai Văn Quỳnh

Cục Chính trị/Học viện Quốc phòng