Đến dự, chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy học viện; Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy học viện; Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc học viện; Thiếu tướng Lê Văn Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị học viện; Trung tướng Lê Xuân Thành, Phó giám đốc học viện.

Tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đại hội khẳng định, 5 năm vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên thường xuyên nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc học viện, của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Công tác đoàn và phong trào thanh niên đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ, toàn diện, tích cực đổi mới sáng tạo, linh hoạt các nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh học viện lần thứ III đã đề ra.

Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên đã góp phần quan trọng vào giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, giữ vững và phát huy truyền thống 45 năm học viện anh hùng, luôn tích cực trong công tác phục vụ nhiệm vụ huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng bộ học viện trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, học viện vững mạnh toàn diện chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Với tinh thần “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết-Sáng tạo, xung kích, quyết thắng”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Quốc phòng lần thứ IV mang chủ đề: “Phát huy trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ học viện trong sạch vững mạnh tiêu biểu, học viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”.

Đoàn đại biểu tham dự đại hội

Đại hội đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên học viện giai đoạn 2017-2022, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Nguồn qdnd.vn