Vừa qua, từ ngày 08/5 - 14/5/2024, Học viện Quốc phòng tổ chức Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp Đào tạo dài hạn Chỉ huy - Tham mưu chiến dịch, chiến lược Khóa 12 đi học tập, nghiên cứu tình hình quốc phòng, quân sự và địa hình tác chiến trên địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai. Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó Giám đốc Học viện cùng cán bộ, giảng viên và 25 học viên Lớp Đào tạo dài hạn Chỉ huy - Tham mưu chiến dịch, chiến lược Khóa 12.

Theo chương trình, Đoàn công tác lần lượt tới nghiên cứu; trao đổi, tọa đàm với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh về kết quả công tác quốc phòng, quân sự như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh; kết quả xây dựng các thành phần thế trận trong khu vực phòng thủ; kết quả, kinh nghiệm trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu,...

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Lào Cai

Tới thăm và làm việc tại các địa phương, Đoàn công tác đã trao tặng những phần quà có ý nghĩa nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị

Quang cảnh buổi trao đổi, tọa đàm giữa Đoàn công tác Học viện Quốc phòng

và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh

Thông qua học tập, nghiên cứu thực tế, tiếp tục cập nhật, củng cố lượng kiến thức mới cho cán bộ, giảng viên và nâng cao nhận thức cho học viên trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị được đảm nhiệm góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước./.

                                                                                Tin bài và ảnh:  Nguyễn Văn Nghị

Cục Chính trị/ Học viện Quốc phòng