Chiều 7/9, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị bế mạc tập huấn và quán triệt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện; Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tập huấn, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn Học viện.

Quang cảnh Hội nghị

Trong thời gian tập huấn, Ban Chỉ đạo tập huấn đã duy trì, điều hành tập huấn bảo đảm đúng chương trình, nội dung, kế hoạch đã xác định, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ quy định của lớp tập huấn. Đội ngũ giảng viên có phương pháp sư phạm tốt, vận dụng linh hoạt với kết hợp sử dụng phương tiện dạy học, giúp người học tiếp thu kiến thức tốt hơn. Cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo, lĩnh hội tốt các nội dung tập huấn để vận dụng hiệu quả trong quá trình công tác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ toàn diện trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác cho năm học 2023 – 2024.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu trong Hội nghị bế mạc tập huấn và quán triệt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, đồng chí Giám đốc Học viện đã biểu dương tinh thần cố gắng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia tập huấn. Đợt tập huấn đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đặc biệt trong công tác thực hành các nội dung trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt nhiệm vụ năm học mới 2023 – 2024, đồng chí cũng yêu cầu, các cơ quan, khoa, hệ tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giảng viên, chú trọng phẩm chất chính trị, tác phong, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm; Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, tổ chức, phương pháp dạy học tích cực; phương pháp thi theo hướng mở; đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra huấn luyện, khảo thí và bảo đảm chất lượng huấn luyện chặt chẽ, chính quy, khoa học, đúng quy chế. Đồng thời, cần duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung biện pháp trong Kế hoạch xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cục Huấn luyện – Đào tạo