Chiều ngày 05/6/2024, Học viện Quốc phòng tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề; thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và quán triệt Quy định 142-QĐ/TW; 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024  của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện trực tiếp giới thiệu các nội dung. Dự Hội nghị có đồng chí Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy; đồng chí Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và hơn 400 cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn Học viện.

Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện trực tiếp giới thiệu chuyên đề “Cội nguồn và lịch sử phát triển vùng đất Nam Bộ - Việt Nam”

Với nội dung chuyên đề “Cội nguồn và lịch sử phát triển vùng đất Nam Bộ - Việt Nam”, đồng chí Chính ủy Học viện đã giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Học viện hiểu rõ hơn về cội nguồn Vùng đất Nam Bộ; khẳng định đây là vùng đất có truyền thống kiên cường, bất khuất và tinh thần lao động cần cù, các thế hệ người Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển, góp phần làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ta. Con người Nam Bộ rất phóng khoáng, rộng lượng, vị tha, kiên cường, bất khuất đã góp phần làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại biểu dự Hội nghị.

Trong thời kỳ mới, Nam Bộ luôn là đầu tàu phát triển KT-VH-XH, QPAN, đang khát vọng vươn lên xây dựng Nam Bộ giàu mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Vận dụng khi giải quyết bất kỳ vấn đề gì liên quan đến biên giới, lãnh thổ, phải biết kết hợp linh hoạt, phù hợp các hình thức, biện pháp, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Qua đó, cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “Vùng đất Nam Bộ - Việt Nam” để xuyên tạc, kích động, chia rẽ, chống phá, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện quán triệt Quy định số 142-QD/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện quán triệt Quy định số 144-QD/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chính ủy Học viện đã thông báo tới đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và quán triệt Quy định 142-QĐ/TW; 144-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, và Quy định 142-QĐ/TW; 144-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, tạo tiền đề chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.

 

Tin, bài và ảnh: Trung tá Mai Văn Quỳnh

Cục Chính trị/Học viện Quốc phòng