Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, sáng 5-4, Học viện Quốc phòng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh khóa 94 cho 70 học viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

Sau hơn một tháng học tập, nghiên cứu, với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo và trách nhiệm cao của các đồng chí học viên; sự nỗ lực, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên và sự phục vụ tận tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện, đến nay khoá học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch. Các học viên đã được nghiên cứu một số nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu bế giảng khóa học

Các đại biểu dự lễ bế giảng

Cũng trong khóa học, các học viên được nghiên cứu thực tế, tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo một số đơn vị Quân đội và địa phương, như: Sư đoàn 5, Quân khu 7, Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và một số đơn vị, địa phương khác.

Phát biểu bế giảng khóa học, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học; đồng thời nhấn mạnh: Khóa học là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quý báu để các học viên nâng cao trình độ nhận thức, tư duy dự báo chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Học viện Quốc phòng trao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học cho các học viên

Các đồng chí học viên cần tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh đang đặt ra; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định, kết luận của Trung ương, cụ thể là Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cập nhật những nội dung mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chiến lược về quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... Vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Đồng thời, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Thành công của khoá học là niềm cổ vũ, động viên lớn đối với toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

                                                              Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị

Học viện Quốc phòng