Thực hiện Quyết định số: 452/QĐ-HV ngày 05/3/2024 của Học viện Quốc phòng về Phê duyệt kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng Lớp đào tạo ngắn hạn CH-TM cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 20; Quân đội nhân dân Lào khóa 6; Lớp cao học khóa 30, 31 Việt Nam; khóa 25 Quân đội nhân dân Lào năm học 2023 - 2024. Sáng ngày 29/3/2024 Cục Huấn luyện - Đào tạo, Hệ Quốc tế phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức trọng thể Lễ Bế giảng cho các lớp theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng dự và chủ trì.

Cùng dự Lễ Bế giảng có Thiếu tướng Leang Sovannara - Trưởng Tùy viên quân sự Vương quốc Campuchia tại Việt Nam;

Đại tá Vông Xay in Thạ Khăm - Tùy viên quốc phòng Lào tại Việt Nam;

Đại biểu Cục Đối ngoại/Bộ quốc phòng; Cục Nhà trường/BTTM; đại biểu chỉ huy các Cơ quan, Khoa, Hệ và đông đủ học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam tốt nghiệp trong đợt này.    

Quang cảnh Lễ Bế giảng

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện đánh giá cao tinh thần tích cực, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn trong học tập, nghiên cứu của học viên; sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, giảng viên; sự phục vụ tận tình, chu đáo của nhân viên, chiến sĩ trong Học viện đã góp phần vào sự thành công của các khóa học; kết quả tốt nghiệp 100% đạt khá, giỏi. Cụ thể:

Lớp đào tạo ngắn hạn CH-TM cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa khóa 20: 41,18 % đạt giỏi; 58,82% đạt khá.

Lớp đào tạo ngắn hạn CH-TM cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Lào khóa 6: 46,67% đạt giỏi; 53,33% đạt khá.

Lớp Cao học khóa 25 Quân đội nhân dân Lào: 50% đạt giỏi; 50% đạt khá.

Lớp Cao học khóa 30, khóa 31 Quân đội nhân dân Việt Nam: Khóa 30, 100% đạt khá. Khóa 31: 11,11% đạt giỏi; 88,89% đạt khá.

Thay mặt Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Chính ủy Học viện nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả mà các đồng chí học viên đã đạt được trong khoá học vừa qua đồng thời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ của Đại sứ quán và Tuỳ viên quân sự 02 nước Campuchia và Lào tại Việt Nam; cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Quốc phòng Việt Nam tổ chức thành công các khóa học.

Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng phát biểu

Tuy nhiên, đồng chí Chính ủy Học viện đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực hiện nay bên cạnh những nhân tố thuận lợi vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó đoán định, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt; xung đột vũ trang, dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, ly khai, khủng bố, tranh chấp biên giới, biển đảo tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Đặc biệt các thế lực phản động tìm cách chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa 3 nước Đông Dương (Việt Nam - Lào - Campuchia), tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; chúng gieo rắc tư tưởng hoài nghi, gây mất lòng tin vào tình hình phát triển đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Trước tình hình đó, Học viện mong các đồng chí học viên Việt Nam tốt nghiệp ngày hôm nay sẽ tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra; không ngừng rèn luyện và phấn đấu nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ph­ương pháp tác phong công tác; nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá, nhận định tình hình, dự báo chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở tầm cao hơn. Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chiến lược về quốc phòng, quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị. Học viện tin tưởng rằng, trên cương vị, chức trách của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với với các bạn học viên Lớp Đào tạo ngắn hạn CH-TM cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 20, Quân đội nhân dân Lào khóa 6; Lớp cao học Quân đội nhân dân Lào khóa 25, Học viện tin tưởng rằng, sau khoá học này, trên các cương vị công tác được giao, các bạn sẽ vận dụng và phát triển sáng tạo những kiến thức đã đư­ợc học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Việt Nam vào xây dựng Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Lào ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, trên cương vị của mình, Học viện cũng mong rằng các bạn sẽ có những đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của 3 nước Đông Dương và ba dân tộc Việt Nam - Campuchia - Lào, góp phần tăng cường, củng cố và giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Đồng chí Trung tướng, TS Đào Tuấn Anh Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng trao Bằng Thạc sỹ cho học viên

Thay mặt học viên các lớp, đồng chí Đại tá Khăm Bông Xay Nhạ Vông Xả phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi được nghiên cứu, học tập tại Học viện, được đi viếng Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan, nghiên cứu thực tế tại một số đơn vị, địa phương trên đất nước Việt Nam xinh đẹp, mến khách; cảm ơn sự quan tâm, truyền thụ tâm huyết của các đồng chí giảng viên, sự giúp đỡ của cán bộ quản lý và cơ quan các cấp.

Qua thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện, các học viên Lào và Campuchia đã có thêm những hiểu biết sâu sắc về sứ mệnh lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, chống thực dân và đế quốc của ba nước Đông Dương; về mối quan hệ truyền thống lâu đời, đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa Việt Nam - Lào - Campuchia; những kiến thức chúng tôi tiếp thu được về truyền thống anh dũng, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc, quan điểm, đường lối lãnh đạo đổi mới đất nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam; những kiến thức về nghệ thuật quân sự, chiến lược quốc phòng và chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới là những kinh nghiệm quý báu, là cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc để chúng tôi vận dụng trong quá trình công tác sau này.

Hoàn thành nhiệm vụ khóa học trở về nước, về đơn vị, chúng tôi sẽ tiếp tục vận dụng hiệu quả những kiến thức, lý luận đã học vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời tuyên truyền, định hướng để các thế hệ tiếp nối hiểu biết hơn về đất nước, con người Việt Nam nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Quốc phòng Việt Nam anh hùng nói riêng, từ đó xây dựng niềm tin, vun đắp và phát triển mối quan hệ truyền thống, đoàn kết hữu nghị, gắn bó thủy chung, son sắc giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đại tá Khăm Bông Xay Nhạ Vông Xả đại diện học viên phát biểu

Buổi Lễ Bế giảng kết thúc trong không khí hân hoan, phấn khởi, ấm tình hữu nghị, với những cái bắt tay, cái ôm lưu luyến, để lại nhiều hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp.

Một số hình ảnh buổi Lễ Bế giảng:

  

Tác giả Trung tá Nguyễn Văn Chung

Hệ Quốc tế/ Học viện Quốc phòng