Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, hướng đến kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng ngày 24 tháng 4 năm 2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức trao tặng những ấn phẩm quý của Nhà xuất bản cho Học viện Quốc phòng.

Dự lễ trao tặng, về phía Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật có đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản. Về phía Học viện Quốc phòng có đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Văn Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Học viện; Đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Viện Khoa học NTQS và Hệ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí đại diện Ban cán sự Lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 90; các cơ quan chức năng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và cán bộ, nhân viên Phòng Thông tin KHQS/Học viện Quốc phòng.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn chuyển đổi số, để thích ứng với xu thế mới, song song với biên tập, xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng các tủ sách điện tử với từng chủ đề, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhằm giúp bạn đọc tìm kiếm và sử dụng tư liệu một cách dễ dàng, thuận tiện hơn.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ trao tặng

Hôm nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng nhiều đầu sách giấy, trong đó có một số tác phẩm quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được biên tập và xuất bản tại Nhà xuất bản; nhiều đầu sách tiếng Lào là những ấn phẩm quý của Trung ương Đảng ta trao tặng cho các bạn Lào, và tài khoản sử dụng Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho Học viện Quốc phòng.

Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm nhiều đầu sách được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách có nội dung về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người…

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm các sách tập trung vào một số nội dung chính như: Nhận diện các thế lực thù địch trong việc tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng. Các đồng chí có thể truy cập miễn phí rất nhiều ấn phẩm trong 2 tủ sách này tại stbook.vn

Đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Văn Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Học viện phát biểu

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Học viện và cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện, đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Hải gửi lời cám ơn sâu sắc tới tới Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Đồng chí nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Học viện Quốc phòng thường xuyên được các đồng chí lãnh đạo của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật quan tâm, giúp đỡ, cung cấp, hỗ trợ tài liệu cho công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Và hôm nay, Học viện Quổc phòng rất vinh dự là học viện, nhà trường quân đội đầu tiên được tiếp nhận 2 Tủ sách có giá trị lý luận khoa học to lớn và rất cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đây là nguồn cung cấp tư liệu chính thống, thiết thực để cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện nghiên cứu, vận dụng vào quá trình huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác. Đồng thời, không ngừng trau dồi, rèn luyện để học tập và làm theo Bác; qua đó xây dựng môi trường, xã hội học tập, phát huy tinh thần học tập suốt đời, lan tỏa mạnh mẽ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Học viện rất mong Nhà xuất bản tiếp tục quan tâm, giới thiệu những xuất bản phẩm mới, nhất là các xuất bản phẩm điện tử để Học viện có thêm nhiều đầu sách có giá trị, làm phong phú thêm nguồn tư liệu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Với chức năng, nhiệm vụ có nhiều điểm tương đồng, gần gũi, hy vọng trong thời gian tới, giữa Học viện Quốc phòng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục có sự phối hợp, hợp tác hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của hai đơn vị./.

Một số hình ảnh tại Buổi lễ trao tặng sách

                                                             Tin: Thu Thủy; Ảnh: Thu Giang