Thực hiện chương trình huấn luyện toàn khóa của lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QPAN) khóa 86. Trong 4 ngày, từ 19 - 22/7, Học viện Quốc phòng tổ chức cho học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 86 đi học tập, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Điện Biên.

Mục đích của việc học tập, nghiên cứu thực tế nhằm củng cố hệ thống lý luận với việc quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với QPAN; hiểu biết thêm về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và quản lý biên giới quốc gia làm cơ sở để tham mưu và đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Đảng, nhà nước về những chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QPAN trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực vùng Tây Bắc nói chung.

Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi tọa đàm với tỉnh Điện Biên

Lớp học lần lượt trao đổi, thảo luận với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mường Nhé, chỉ huy Đồn Biên phòng A Pa Chải về các nội dung: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với QPAN; công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh những năm qua và phương hướng những năm tiếp theo; công tác tham mưu, giúp việc của Đồn Biên phòng A Pa Chải với Huyện ủy, UBND huyện trong công tác quản lý biên giới kết hợp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Thông qua học tập, nghiên cứu thực tế, nâng cao nhận thức cho học viên trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo theo từng cương vị được đảm nhiệm góp phần xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân đợt học tập, nghiên cứu thực tế của lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 86, Học viện Quốc phòng đã ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh Điện Biên với số tiền là 50 triệu đồng.

Học viện Quốc phòng ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh Điện Biên

Một số hình ảnh học tập, nghiên cứu thực tế của lớp học

Quang cảnh buổi tọa đàm giữa Học viện Quốc phòng với tỉnh Điện Biên

Học viện Quốc phòng và huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên tọa đàm phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN

Tin- Lê Quy; Ảnh- Lưu Kiên